MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
luliam
Amhag, Lisbeth, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Bedömningsprocesser; Nätbaserat lärande; Responsgivning
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
lujaan
Andersson, Jan Anders, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande
hsdaan
Ankarloo, Daniel, universitetslektor
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, forskare
Odontologi; Epidemiology; Motiverande samtal; Samhällsvetenskap
lujyba
af4613
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Arbetsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomi
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor
Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, universitetslektor
Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; ; Samhällsvetenskap
hsalch
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Etnicitet; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Historisk-filosofiska ämnen; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Humaniora och religionsvetenskap
imcabj
Cuadra, Carin, professor, biträdande
Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Etnografi; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi; Ungdomsforskning; Migration; Genus
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor
Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott
aj2116
Ekstedt, Johan, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Samhällsvetenskap
imheem
Emilsson, Henrik, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
hf081267
Engström, Alexander, doktorand
Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Samhällsvetenskap
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Europastudier; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
Fabri, Anna, universitetsadjunkt
ai4677
hsmafe
imchfe
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv
hstofr
af4713
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, universitetslektor
Kulturgeografi; Kriminologi; Samhällsvetenskap; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap
hspege
Germundsson, Per, universitetslektor
Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap
lumaer
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator
Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi; Statsvetenskap
hso06107
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
tspoha
ae2160
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Naturvetenskap; Miljöundervisning; Ekologi; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap
lusuhe
ksashe
Hedin, Astrid, universitetslektor
Statsvetenskap; World polity theory; Organization theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska; Samhällsvetenskap
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem
kshiho
af5982
Holmqvist, Mona, professor
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap; Forskning om europa; Migration; Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Socialvetenskap; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
adnair
Irastorza, Nahikari, forskarassistent
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
ai1380
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Sociologi; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogik; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Samhällsvetenskap; Migration
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
lularla
hsphla
Lalander, Philip, professor
Genus; Migration; Kriminologi; Ungdomsforskning; Rättssociologi; Sociologi; Flyktingar; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Socialvetenskap
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
imlili
kf06765
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
lumilo
hsjalu
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Samhällsvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Samhällsvetenskap
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus
hsfima
Magnusson, Finnur, prefekt/professor
Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap
ksstma
Marr, Stephen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
ag0114
Mars, Annette, universitetslektor
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Musikpedagogik
ah5772
Martinez, Carolina, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution
lutolu
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor
ksmamc
imjomo
tstoni
Nilsson, Tom, universitetslektor
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Utbildningsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
hscano
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, biträdande prefekt/universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Retorik; Språkvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Svenska med didaktisk inriktning
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet
tspepa
Parker, Peter, universitetslektor
Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, professor
ksbope
Petersson, Bo, professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Migration
tschpe
ag0725
hslapl
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap
af2740
Pull, Emil, doktorand
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
hstori
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hserri
Righard, Erica, professor, biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsidru
hstasa
Salonen, Tapio, vicerektor/professor
ab8702
Sauro, Shannon, professor, biträdande
Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv
tschsc
Scholten, Christina, universitetslektor
Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
tsjosi
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Urbanforskning; Flickforskning; Sociologi; Socialt arbete
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
immisp
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap
ah3384
ksmist
Strange, Michael, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Sociala medier; Politiskt deltagande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsrosv
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ah5943
Weber, Magnus, doktorand
Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis
ksstwe
Westerdahl, Stig, universitetslektor
Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553
adjoab
Åberg, John, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter
ai3285