MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

SAMHÄLLSVETENSKAP

Forskare kopplade till SAMHÄLLSVETENSKAP.
hsjoal
luliam
Amhag, Lisbeth, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Interaktiva aktiviteter; Nätbaserade dialoger; Nätbaserat lärande; Responsgivning
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetsadjunkt
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Genus; Sociologi
af4081
lujaan
Andersson, Jan Anders, universitetslektor
Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap
ihr07031
hsdaan
Ankarloo, Daniel, universitetslektor
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus
ac6384
ah4139
Askanius, Tina, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap
luthax
odbjax
Axtelius, Björn, forskare
Odontologi; Samhällsvetenskap; Epidemiology; Motiverande samtal
lujyba
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Ekonomi; Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship
af3419
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hsajca
Carlbom, Aje, universitetslektor
Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap
luboca
hsmace
hsjoch
Christensen, Jonas, universitetslektor
Socialforskning, utbildningsvetenskap; internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; ; Samhällsvetenskap
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Etnicitet
imcabj
Cuadra, Carin, universitetslektor
Säkerhet, osäkerhet, risk, utsatthet, krisberedskap,policy, tillgänglighet, tillit; Samhällsvetenskap
iminda
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi; Ungdomsforskning; Migration; Genus
hsirdy
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor
Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsanek
lujaek
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Idrottspedagogik; Idrott
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Europastudier; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lukjer
ksmaer
Erlandsson, Magnus, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap
luanbe
Fabri, Anna, universitetsadjunkt
hsmafe
imchfe
ac5790
Fonseca, Claudia, universitetslektor
Statsvetenskap; Kulturgeografi; Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hstofr
af4713
ac5083
Gegner, Harald
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst
ah6838
ksmage
Gerell, Manne, universitetsadjunkt
hspege
Germundsson, Per, universitetslektor
Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap
lumaer
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator
Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Sociologi; Statsvetenskap
hso06107
ac5084
ab2746
Hallberg, Peter, universitetslektor
tspoha
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi
lunaha
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Miljöundervisning; Ekologi; Naturvetenskap
lusuhe
Hedenborg, Susanna, vicedekan/professor
ksashe
tsanhs
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska; Samhällsvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanhe
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar
ksmihe
tspehi
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande
Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem
kshiho
af5982
Holmqvist, Mona, professor
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Forskning om europa; Statsvetenskap; Migration; Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
lumaid
Ideland, Malin, professor
Humaniora och religionsvetenskap; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Samhällsvetenskap; Etnologi; Pedagogik; Genus
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation
adnair
Irastorza, Nahikari, forskarassistent
International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hselja
Janzon, Ellis
Medicin; Samhällsvetenskap; Kvinnor ; Hjärtinfarkt; Rökning; Fysisk aktivitet; Migration; Kultur; Beteende
af5393
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik
imchjo
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Socialvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap
ad7619
hssajo
Johnsdotter, Sara, programledare/professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige
hsbjjo
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Samhällsvetenskap; Migration
hsinko
ksmikr
hskakr
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt
Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap
immakar
Kärrholm, Mattias, professor
Samhällsvetenskap; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
lularla
hsphla
Lalander, Philip, biträdande prefekt/professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Genus; Migration; Kriminologi; Ungdomsforskning; Rättssociologi; Sociologi
lf07212
hso07234
ll020973
lubale
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
imlili
kf06765
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
lumilo
hsjalu
imvilu
Lundberg, Victor, universitetslektor
Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Samhällsvetenskap
lumal1
Lundström, Mats, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Sexologi, srhr, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik
hsfima
Magnusson, Finnur, biträdande prefekt/professor
Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap
ksstma
Marr, Stephen, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur
ag0114
Mars, Annette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Musikpedagogik
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap
lutolu
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor
ksmamc
imjomo
hssvma
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, maker education
tstoni
Nilsson, Tom, universitetslektor
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
hscano
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor
hsjono
luguno
Normark, Gun, universitetsadjunkt
ae1469
hsjonol
ac5085
luceol
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Retorik; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Humaniora och religionsvetenskap
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
immiot
impeou
ab4238
ab2755
Palla, Linda, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet
tspepa
Parker, Peter, universitetslektor
Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Migration
af2739
luperpe
lusvpe
Persson, Sven, professor
Samhällsvetenskap; Pedagogik; Professionsstudier
ksbope
Petersson, Bo, professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Migration
ag0725
hslapl
Plantin, Lars, biträdande prefekt/vicedekan/professor
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Migration; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnologi
af2740
Pull, Emil, doktorand
Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning
lulapa
lujoqv
luaara
Radmann, Aage, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
hstori
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanro
Roald, Anne Sofie, professor
Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsidru
adliry
lujuro
Rönnbäck, Julia
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet
hstasa
Salonen, Tapio, vicerektor/professor
ab8702
Sauro, Shannon, professor, biträdande
Samhällsvetenskap; Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv
tschsc
Scholten, Christina, universitetslektor
Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik
immisp
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
imrost
imkrst
Steiner, Kristian, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering
ah3384
ksmist
Strange, Michael, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Wto; global governance;
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbesv
ah4140
Svensson, Jakob, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Sociala medier; Politiskt deltagande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsrosv
ac1783
af4832
m09k2714
hsmato
ksdetz
luanva
ksstwe
Westerdahl, Stig, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi
luprwi
imanwi
hso02225
hsmavf
hsslzd
ad7553
ai3285