MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialvetenskap

Forskare kopplade till Socialvetenskap.
ac6384
ab2790
hsmafe
imchfe
hstofr
ac5083
Gegner, Harald
Socialt arbete; Socialvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Samhällsvetenskap
ag5683
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor
User experience design research; Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap
kskagr
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, professor
Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Kriminologi; Sociologi; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Rättssociologi; Genus; Migration
imlili
hssvli
lulova
hsjalu
ac5085
hslapl
immafr
Povrzanovic Frykman, Maja, professor
Migration; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Etnologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap
lujoqv
hsanro
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ac1783
hso02225