MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pedagogik

Forskare kopplade till Pedagogik.
lujuba
Balldin, Jutta, universitetslektor
Barndomsgeografi; Barns rättigheter; Pedagogik
lulabo
hsmace
hspegu
luylho
af5982
Holmqvist, Mona, professor
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Sociologi
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap
lf07212
ll020973
lumale
Leijon, Marie, universitetslektor
ll050466
lupeli
Lilja, Peter, universitetslektor
kf06765
lumilo
tshelu
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt
Bedömning av muntlig kommunikation; Pedagogik
ag0114
Mars, Annette, universitetslektor
Pedagogik; Musikpedagogik; Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Samhällsvetenskap
tsbeni
ac1376
Norefalk, Christian, doktorand
Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi
lusvpe
Persson, Sven, professor
lumrsj
Sjöblom, Marie, doktorand
Pedagogik; Matematikdidaktik; Utbildningsvetenskap
ai2932
Smithberger, Susanne, doktorand
Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys; Pedagogik
luanva
luhavi
Viggosson, Haukur, universitetslektor