MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ämnesdidaktik

Forskare kopplade till Ämnesdidaktik.
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi
luylho
luleka
Karlsson, Leif, universitetslektor
ll050466
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik
ag1925
Olander, Clas, universitetslektor
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer
ac3031
Ryan, Ulrika, doktorand
Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik
ac6389
Schubert, Per, universitetslektor
Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik
lujesj
Sjöström, Jesper, professor, biträdande
Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering
af2319
Walldén, Robert, doktorand
Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap