MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialt arbete

Forskare kopplade till Socialt arbete.
ac6384
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Familjeforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Samhällsvetenskap; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Etnografi; Odontologi; Migration; Genus
hsmafe
hstofr
ac5083
Gegner, Harald
Socialvetenskap; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst
hso06107
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetsadjunkt
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, biträdande prefekt/professor
Rättssociologi; Kriminologi; Sociologi; Migration; Genus; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar
imlili
hssvli
hsjalu
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap
hskeno
hscano
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor
hsjono
ac5085
ag0725
hslapl
Plantin, Lars, biträdande prefekt/vicedekan/professor
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsbesv
ac1783
m09k2714
hso02225