MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Socialt arbete

Forskare kopplade till Socialt arbete.
hsanbj
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor
Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Etnografi; Odontologi; Migration; Genus
hsmafe
hstofr
hso06107
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
Genus; Migration; Etnicitet; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Socialt arbete; Etnografi; Ungdomsforskning
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsbjjo
hso08075
hsphla
Lalander, Philip, professor
Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Genus; Migration
imlili
hssvli
hsjalu
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Socialvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialt arbete; Sociologi; Arbetsvetenskap; Migration; Etnicitet; Genus; Sociala innovationer
hskeno
hscano
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor
hsjono
ag0725
hslapl
hsanro
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsbesv
m09k2714
hso02225