MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sociologi

Forskare kopplade till Sociologi.
adroah
Ahlstrand, Roland, universitetslektor
Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar; Sociologi; Arbetsvetenskap
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
immaap
Appelqvist, Maria, universitetslektor
Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande
ksmabe
hschca
hsmace
lumaen
Enö, Mariann, universitetslektor
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Etnografi; Ungdomsforskning; Samtidshistoria; Intersektionalitet; Postkolonialism; Sociologi; Etnicitet; Genus
lumaer
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator
Statsvetenskap; Sociologi; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Sociologi
ad7619
hsinko
hsoskr
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Sociologi; Handikappforskning; Samhällsmedicin; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion
hsphla
Lalander, Philip, professor
Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Migration; Ungdomsforskning; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Genus
imlili
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Sociologi
hsjono
ae1469
ac5085
af0342
lumist
af4832
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap; Teknik och social förändring; Sociologi; Genus
hso02225