MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sociologi

Forskare kopplade till Sociologi.
adroah
Ahlstrand, Roland, universitetslektor
Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar; Sociologi; Arbetsvetenskap
hsjoal
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Samhällsvetenskap; Äktenskap; Sexualitet; Queer; Socialpolitik; Sociologi; Genus
immaap
Appelqvist, Maria, universitetslektor
Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande
ksmabe
hschca
hsmace
ai6168
Ennerberg, Elin, postdoktor
Sociologi; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik; Socialpolitik
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Etnografi; Ungdomsforskning; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria; Etnicitet; Genus
lumaer
Grander, Martin, doktorand/projektkoordinator
Sociologi; Statsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Samhällsvetenskap
luannri
Jobér, Anna, universitetslektor
Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Sociologi
ad7619
hsinko
hsoskr
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Samhällsmedicin; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion
hsphla
Lalander, Philip, professor
Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Sociologi; Rättssociologi; Migration; Genus
imlili
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Sociologi; Genus; Etnicitet; Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Migration
hsjono
ae1469
af0342
ai6027
lumist
af4832
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Sociologi; Teknik och social förändring; Genus; Arbetsvetenskap
hso02225