MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

NATURVETENSKAP

Forskare kopplade till NATURVETENSKAP.
hscatal
hsthar
lupebe
Bengtsson, Peter, universitetslektor
hssebj
ctjabl
lutobu
ae0614
Cardenas, Marité, forskare
Biologi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Fysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Soft condensed matter; Life sciences; Neutron reflectometri; Neutron spridning
ab2910
Ekelund, Nils, prefekt/professor
Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap; Biologi
tsjoek
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hszael
hsjoen
ksgoew
hsmafa
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Miljöundervisning; Samhällsvetenskap; Ekologi
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luanja
Jakobsson, Anders, professor
Naturvetenskap; Pedagogik
tsleka
hsviko
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ad7920
hstaru
ab8456
hssesh
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Naturvetenskap; Samhällsvetenskap; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsjaso
hsyazn
Znamenskaya, Yana, forskare
Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Biokemi; Medicin; Naturvetenskap; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition; Kemi; Biokemi