MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN

Forskare kopplade till TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN.
hsjoal
af4081
ihr07031
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Invärtesmedicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård
ac6384
luthax
odhabe
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Arbetsvetenskap; Migration; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap
ab5637
af3419
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsmace
ab6791
iminda
ab2790
hshaeg
Egard, Hanna, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans
tsanek
ah5595
hsevel
ae0878
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor
Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luineri
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier
ksgoew
ai4677
imchfe
hshafi
adrefo
Forssell, Rebecka, doktorand
Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ah6838
hso06107
ae2160
af4768
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi
hspehe
tsanhs
k3mahel
Hellström Reimer, Maria, professor
Humaniora och religionsvetenskap; ; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Designvetenskap
k3oshe
Hemer, Oscar, professor
Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska; Samhällsvetenskap
tspehi
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande
Samhällsvetenskap; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi
k3pehi
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hschho
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
k3anha
Høg Hansen, Anders, universitetslektor
Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsalia
Iantchenko, Alexei, professor
Matematik; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory
hsbein
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande
adnair
Irastorza, Nahikari, forskarassistent
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage
tsolji
Jingryd, Ola, universitetslektor
Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
hssajo
Johnsdotter, Sara, programledare/professor
Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lufajo
m10k5501
hsinko
ag6233
lf07212
hso07234
af4401
imlili
kf06765
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tssyli
hssvli
ag5481
Liu, Ju, universitetslektor
hschlm
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, srhr, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Samhällsvetenskap
af4507
ah2804
ai2663
Matsson, Anneli, doktorand
Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden
luelni
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, maker education; Samhällsvetenskap
lubino
Nordén, Birgitta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Ämnesdidaktik; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap
lupiny
imsaos
Osanami Törngren, Sayaka, forskare
Samhällsvetenskap; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden
impeou
ag5656
Pederson, Thomas, professor
Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap
hskape
ag0725
immapo
Popoola, Margareta, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lujoqv
luaara
Radmann, Aage, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
k3pera
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
lumaru
Rubin, Maria, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
hsidru
ab2388
lujuro
Rönnbäck, Julia
Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Samhällsvetenskap
m10k0577
ah6374
ksersn
lukeso
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande
Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap
immisp
hsmaste
ah3384
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Samhällsvetenskap; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration
ah4140
Svensson, Jakob, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala medier; Politiskt deltagande; Samhällsvetenskap
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap
hsmato
ksdetz
hsamwa
luprwi
hsmavf
hsslzd
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin; Psykiatri; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
hsmaos
Östman, Margareta
Sexologi; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialmedicin; Psykiatri; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation