MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Omvårdnad

Forskare kopplade till Omvårdnad.
hsmaan
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor
Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Medicin; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad
ad6596
Axelsson, Malin, universitetslektor
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer
hsinab
Bolmsjö, Ingrid, professor
Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande
hselca
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi
hshafi
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor
Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Omvårdnad; Genus
hspehe
hsewid
hsgais
hschwa
Kumlien, Christine, professor
Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Medicin; Omvårdnad; Vårdvetenskap
af4401
ab2389
hskape
hsveve
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Barn; Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Vårdvetenskap; Omvårdnad
hsanwe
Wennick, Anne, universitetslektor
Omvårdnad; Vårdvetenskap; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Medicin; Barn
hskaor
Örmon, Karin, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Medicin; Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Vårdvetenskap; Omvårdnad