MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnicitet

Forskare kopplade till Etnicitet.
ag5227
ksiobu
Bunescu, Ioana, Postdoctoral Research Fellow
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
hsmace
imbecl
Clavier, Berndt, Senior Lecturer
Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap
ab2898
Frölich, Emilia, Doctoral Student
Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning
lujefu
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus
ac2624
Herz, Marcus, Programledare/Universitetslektor
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
hsanhol
Holst Hansson, Annette, Doctoral Student
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, Senior Lecturer
ai1380
ai0734
hsinko
lf07212
imlili
lusuli
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
ah2804
ae7114
impeou
af0342
imrost
hsamwa
imanwi
hsmavf
hsslzd