MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Etnicitet

Forskare kopplade till Etnicitet.
ag5227
ksiobu
Bunescu, Ioana, forskarassistent
Etnicitet; Migration; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
hsmace
imbecl
Clavier, Berndt, universitetslektor
Etnicitet; Samhällsvetenskap; Filosofiämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria; Sociologi; Ungdomsforskning; Etnografi; Etnicitet; Genus
lujefu
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, postdoktor
ai1380
ai0734
hsinko
lf07212
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
m10p3280
lulova
ah2804
ae7114
impeou
af0342
m10k0577
imrost
hsamwa
imanwi
hsmavf
hsslzd