MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Genus

Forskare kopplade till Genus.
ae5745
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor
Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus
ae0465
Apelmo, Elisabet, universitetslektor
Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys
hschca
hsmace
ab4669
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt
Samhällsvetenskap; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Etnografi; Odontologi; Migration; Genus
tsmoed
Edgren, Monika, professor
Genus; Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv
tsanek
lf061059
hsevel
hshafi
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor
Omvårdnad; Genus; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Familjeforskning; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology
ab2898
Frölich, Emilia, doktorand
Intersektionalitet; Postkolonialism; Samtidshistoria; Etnografi; Ungdomsforskning; Sociologi; Genus; Etnicitet
lujefu
lumagr
kskagr
hso06107
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Genus; Etnicitet; Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Migration
ah8730
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
Etnicitet; Genus; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Migration; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning
luylho
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Etnicitet; Genus; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Migration; Medicin
lumaid
Ideland, Malin, professor
Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Etnologi; Genus
ad7619
ai0734
imkrja
Järvstad, Kristin, universitetslektor
Genus; Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap
tskujo
Jönsson, Kutte, universitetslektor
hsinko
hsphla
Lalander, Philip, professor
Migration; Kriminologi; Sociologi; Ungdomsforskning; Rättssociologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Socialt arbete; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Genus
lf07212
hso07234
imlili
lusuli
Lindholm, Susan, universitetslektor
tscali
Listerborn, Carina, professor
Genus; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Sociologi; Socialt arbete; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Migration; Arbetsvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Etnicitet; Genus
lujolu
ksguma
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor
Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus
ah2804
ksmamc
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor
imtumu
Muhonen, Tuija, professor
Arbetsvetenskap; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv; Genus
impeou
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Migration; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Genus
ai6027
tsjosi
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Urbanforskning; Flickforskning; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Genus
ae8662
hsansta
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
tskast
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor
Genus; Organisation; Fastighetsvetenskap
ksersv
Svedberg, Erika, universitetslektor
Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus
ksdetz
ksulwa
Waaranperä, Ulrika, universitetslektor
hsamwa
imfrwi
Wikstrand, Frida, universitetslektor
Teknik och social förändring; Arbetsvetenskap; Sociologi; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Normkritiska pedagogik för vägledning; Genus
hso02225
hsmavf