MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Utbildningsvetenskap

Forskare kopplade till Utbildningsvetenskap.
luliam
Amhag, Lisbeth, universitetslektor
Distansundervisning; Bedömningsprocesser; Nätbaserat lärande; Responsprocesser; Utbildningsvetenskap
luthax
lupebe
ab4001
Hansson, Fredrik, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein
luhelha
Hasslöf, Helen, universitetslektor
Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Ekologi; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Ämnesdidaktik
hspehe
af3678
Hellström, Lisa, universitetslektor
Barn; Utbildningsvetenskap; Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete
ai1380
tsmajo
Johansson, Magnus, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning
m10k5501
lumako
Kouns, Maria, universitetslektor
Utbildningsvetenskap; Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap
lf07212
ll050466
luanli
lumilo
lulova
ah2804
k3mame
Melin, Margareta, universitetslektor
Kulturarv och kulturproduktion; Kommunikation mellan människor; Genus; Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lupiny
ag1925
Olander, Clas, universitetslektor
Literacy; Multimodala representationer; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik
hsjonol
lujoqv
ludaro
ac3031
Ryan, Ulrika, doktorand
Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap
m10k0577
Safrankova, Camilla, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus
lumrsj
Sjöblom, Marie, doktorand
Matematikdidaktik; Utbildningsvetenskap; Pedagogik
lujesj
Sjöström, Jesper, professor, biträdande
Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Didaktik; Bildning
af4703
tschso
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt
Kommunikation mellan människor; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Industridesign; Materialvalsprocesser; Designprocessen; Produktutveckling; Produktdesign; Materialitet; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design; Design
af2319
Walldén, Robert, doktorand
Systemisk-funktionell lingvistik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap