MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Migration; Arbetsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden
lulabo
ksiobu
Bunescu, Ioana, forskarassistent
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab4430
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt
Odontologi; Ungdomsforskning; Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Migration; Genus
imheem
Emilsson, Henrik, universitetslektor
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Etnicitet; Migration; Genus
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi; Samhällsvetenskap
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor
Socialt arbete; Etnografi; Ungdomsforskning; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Etnicitet; Migration; Genus
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Genus; Migration; Etnicitet; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Forskning om europa; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet; Samhällsvetenskap; Migration
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor
ai1380
imchjo
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Samhällsvetenskap; Migration
hsphla
Lalander, Philip, professor
Genus; Migration; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Sociologi; Kriminologi; Rättssociologi; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar
hso07234
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, universitetslektor
Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Migration; Etnicitet; Genus; Socialt arbete; Socialvetenskap; Sociologi; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap
ab2389
ah2804
ksbope
Petersson, Bo, professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Migration
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Migration; Genus; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment
af0342
hserri
Righard, Erica, professor, biträdande
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Transnationalism; Kunskapsproduktion
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden
imanwi