MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, Professor
International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration
lulabo
ksiobu
Bunescu, Ioana, Postdoctoral Research Fellow
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab4430
Claesson, Ragnhild, Forskningsassistent
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, Lecturer
Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Etnografi; Ungdomsforskning; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Odontologi
imheem
Emilsson, Henrik, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration
ah9823
Hall, Emma, Doctoral Student
Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet
ifk07065
Hansen, Christina, Doctoral Student
Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration
ac2624
Herz, Marcus, Programledare/Universitetslektor
Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete
hsanhol
Holst Hansson, Annette, Doctoral Student
Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad
ac1457
Hutcheson, Derek, Senior Lecturer
Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, Senior Lecturer
ai1380
imchjo
imanki
Kirkegaard, Ane, Senior Lecturer
Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik
hsphla
Lalander, Philip, Professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel
hso07234
m10p3280
lulova
hssulu
Lundberg, Susanna, Senior Lecturer
ab2389
ah2804
ksbope
Petersson, Bo, Professor
Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, Doctoral Student
Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration
af0342
hserri
Righard, Erica, Professor, Biträdande
Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism
hsinru
Runesson, Ingrid, Universitetslektor, Befordrad Universitetsadjunkt
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, Researcher
Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration
imanwi