MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Migration

Forskare kopplade till Migration.
ag5227
impibe
Bevelander, Pieter, professor
Migration; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap
lulabo
ksiobu
Bunescu, Ioana, forskarassistent
Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa
ab4430
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent
ab2790
ab4669
Djampour, Pouran, doktorand
Odontologi; Ungdomsforskning; Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Migration; Genus
imheem
Emilsson, Henrik, forskare
Migration; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap
ah9823
Hall, Emma, doktorand
Samtidshistoria; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet; Migration; Genus; Etnicitet
ifk07065
Hansen, Christina, doktorand
Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden
ac2624
Herz, Marcus, programledare/universitetsadjunkt
hsanhol
Holst Hansson, Annette, doktorand
Genus; Etnicitet; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Migration; Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin
ac1457
Hutcheson, Derek, universitetslektor
Tvärvetenskapliga forskningsområden; Forskning om europa; Statsvetenskap; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet; Samhällsvetenskap; Migration
hsaniv
Ivert, Anna-Karin, postdoktor
imchjo
imanki
Kirkegaard, Ane, universitetslektor
Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Samhällsvetenskap
hsphla
Lalander, Philip, biträdande prefekt/professor
Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Sociologi; Rättssociologi; Kriminologi; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Migration; Genus
hso07234
m10p3280
ab2389
ah2804
hsenpe
Perez, Enrique, universitetslektor
Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Samhällsvetenskap
ksbope
Petersson, Bo, professor
Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Migration
ac6865
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand
Migration; Genus; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Samhällsvetenskap
af0342
hserri
Righard, Erica, universitetslektor
Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism
hsinru
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
ae8662
immisp
imrost
imbrsu
Suter, Brigitte, forskare
Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration
imanwi