MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Bupp

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlström, Charlotta
Carlström, Charlotta, universitetslektor

Sexologi; Genus; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi

Eupp

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Fenomenologi; Psykologi; Socialt arbete

Gupp

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Hupp

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Lupp

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Rupp

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap

Supp

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad