MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Internet of Things and People Research Centre forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Cupp

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Datavetenskap; Systemteknik; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Gupp

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research

Hupp

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Agila metoder

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jalaliniya, Shahram
Jalaliniya, Shahram, postdoktor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Gaze interaction; Multimodal interaction; Wearable computing; Mixed reality

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Lupp

Leckner, Sara
Leckner, Sara, programledare/universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Mupp

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling

Pupp

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, enhetschef

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Naturvetenskap; Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi; Fysikalisk kemi; Elektronisk mät- och apparatteknik; Bioanalytisk teknik

Supp

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability