MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism

Bupp

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Litteraturvetenskap

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Etnicitet; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater; Humaniora och religionsvetenskap

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign; Interaktionsdesign

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Gupp

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

User experience design research; Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap

Hupp

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Hälso- och sjukvård i samhället; Kommunikation mellan människor; Idrott; Äldre och åldrande

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap; Litteraturvetenskap

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Litterär översättare från spanska; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Design; Social innovation; Living labs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Kulturarv och kulturproduktion

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef/universitetslektor

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Filmvetenskap; Litteraturvetenskap; Retorik; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring

Lupp

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Migration; Kommunikation mellan människor; Etnicitet; Genus; Teknik och social förändring; Kulturarv och kulturproduktion; Övrig samhällsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Mupp

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Genus; Kulturarv och kulturproduktion

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Arbetarlitteratur; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, forskare

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion

Pupp

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pruulmann Vengerfeldt, Pille

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor

Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Designvetenskap; Interaktionsdesign

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, professor, biträdande

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Etik; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Freds- och konfliktforskning; Övrig samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Etnicitet; Kommunikation mellan människor

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Sociala medier; Politiskt deltagande; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Design; Designprocessen; Produktutveckling; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Designvetenskap; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Material praktiker inom design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Produktdesign; Materialitet; Konstnärlig forskning

Vupp

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Socialantrolopologi/etnografi; Freds- och utvecklingsforskning; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Sociala innovationer; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Wupp

Westerlaken, Michelle
Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik; Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik