MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för vårdvetenskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Medicin; Vårdvetenskap

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Fupp

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Genus; Omvårdnad; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar

Gupp

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Hupp

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Kommunikation mellan människor; Omvårdnad; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Medicin; Informationsteknik; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Vårdvetenskap

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Kupp

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Lupp

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Mupp

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Pupp

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Rupp

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande

Supp

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Idrott; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Migration; Genus; Medicin

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Medicin; Psykiatri

Tupp

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Vupp

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad