MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, enhetschef/universitetslektor

Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Sociologi

Andersson, Gabriela
Andersson, Gabriela

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration, migration, människa

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Chaib, Josef
Chaib, Josef, utredare

Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Politisk styrning; Kommunpolitik

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dackert, Ingrid
Dackert, Ingrid, universitetslektor

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, gästprofessor

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier

Eupp

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, forskningsassistent

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research

Graziano, Maria
Graziano, Maria

Humaniora och religionsvetenskap

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Hupp

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, forskare

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Design; Social innovation; Living labs

Hudson, Jean
Hudson, Jean

Lingvistik; Engelska språket; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Jupp

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Johansson, Roger
Johansson, Roger, avdelningsföreståndare/professor

Historia

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef/universitetslektor

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kärrholm, Mattias
Kärrholm, Mattias, professor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Per
Larsson, Per

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Europeiska unionen; Klimatpolitik; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Genus och beslutsfattande i klimatpolitik; Genus

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Magnusson, Märta-Lisa
Magnusson, Märta-Lisa, universitetslektor

Ethnopolitical conflicts; "de facto" states; The caucasus region - past and present

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, forskningsassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Fritidspolitik; Ungdomsarbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, universitetslektor, adjungerad

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, forskare

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Oliveira Martins, Bruno
Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Peiteado Fernandez, Vitor
Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Genus; Migration

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Supp

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/universitetsadjunkt

Sociologi; Teknik och social förändring; Genus

Sarsenov, Karin
Sarsenov, Karin, universitetslektor

Rysk litteratur ; Rysk kultur; Genus; Sociala identiteter

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociologi

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, professor, biträdande

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Socialvetenskap; Participatory design, co-design, science and technology studies

Smolicki, Jacek
Snodgrass, Eric
Snodgrass, Eric

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Freds- och konfliktforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Etnicitet; Migration; Etik; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Stjernborg, Vanessa, postdoktor

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Svenér, Maria
Svenér, Maria, universitetsadjunkt

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Tucker, Jason
Tucker, Jason, postdoktor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Georgien; Kaukasusregionen; Kaukasiska språk; Lingvistik; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Interaktionsdesign; Socialantrolopologi/etnografi; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetsadjunkt

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, universitetslektor

Genus

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Öupp

Öresjö, Eva
Öresjö, Eva, professor