MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Alvarez Uribe, Alberto
Alvarez Uribe, Alberto

Datavetenskap; Programvaruteknik; Artificiell intelligens; Procedural content generation

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Andersson, Tommy
Andersson, Tommy

Teknikvetenskap; Emc, rfid

Ashouri Mousaabadi, Majid

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, universitetslektor

Matematik; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, gästprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Cupp

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Dupp

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, programledare/universitetsadjunkt

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Eupp

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Datavetenskap; Systemteknik; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Naturvetenskap; Atom- och molekylfysik; Kärnfysik

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Datalogi; Programvaruteknik; Agile methods; Controlled experimentation

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Induktionsvärmning; Övrig teknisk materialvetenskap

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Gupp

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Hupp

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Datalogi; Informationsteknik; Programvaruteknik; Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, biträdande prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Atomär astrofysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Astronomi

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Tillämpad matematik; Numerisk analys; Fysik; Övrig fysik; Ytbehandlingsteknik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Korrosion; Ytevolution

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Interaktionsdesign

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/programledare/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Agila metoder

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Jönsson, Per
Jönsson, Per, biträdande prefekt/professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Kupp

Karlsson, Lennart
Karlsson, Lennart, programledare/universitetslektor

Tillämpad matematik; Atomfysik; Kärnfysik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk fysik; Naturvetenskap; Fysik; Atom- och molekylfysik

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus

Lupp

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, programledare/universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Mupp

Ma, Mingming
Ma, Mingming, doktorand

Mazurov, Nikita
Mazurov, Nikita, postdoktor

Kulturstudier; Kriminalteknik; Immateriella rättigheter; Fildelning

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Materialfysik med ytfysik; Kondenserade materiens fysik

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt/universitetslektor

Byggnadsteknik; Byggproduktionsteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Kunskapsledning; Produktionsteknik; Bim; Projektplanering; Projektledning; Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Vattenteknik; Miljöteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, enhetschef

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Supp

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Byggnadsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Kommunikation mellan människor; Metateoretiska ramverk

Tupp

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability