MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Ashouri Mousaabadi, Majid

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Informationsteknik; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Designvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi; Informatik, data- och systemvetenskap

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Konstruktionsmaterial; Fastkroppsmekanik; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap; Matematik; Naturvetenskap

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, gästprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Fysik; Naturvetenskap; Atomfysik

Cupp

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Dupp

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetsadjunkt/programledare

Artificiell intelligens; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling; Datavetenskap; Programvaruteknik; Systemteknik

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, programledare/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Kärnfysik; Atom- och molekylfysik; Naturvetenskap

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Datavetenskap; Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning; Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Kontextmedvetenhet; Signalbehandling; Bildanalys

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Tailoring; Teknikvetenskap; Programvaruteknik; Övrig informationsteknik

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Datalogi; Programvaruteknik; Agile methods; Controlled experimentation

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Induktionsvärmning; Övrig bearbetning/sammanfogning; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Gupp

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Hupp

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems; Datalogi; Programvaruteknik; Informationsteknik

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, biträdande prefekt/universitetslektor

Fysik; Atom- och molekylfysik; Atomfysik; Atomär astrofysik; Astronomi

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Korrosion; Ytevolution; Övrig fysik; Fysik; Tillämpad matematik; Numerisk analys; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial; Ytbehandlingsteknik

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Interaktionsdesign; Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Agila metoder; Informationsteknologi; Informationsteknik; Datavetenskap

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik; Naturvetenskap

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Informationssystem; Ingelligent gods; Datavetenskap

Jönsson, Per
Jönsson, Per, biträdande prefekt/professor

Atom- och molekylfysik; Tillämpad matematik

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus; Datorteknik; Programvaruteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring

Lupp

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Bedömning av muntlig kommunikation; Pedagogik

Mupp

Ma, Mingming
Ma, Mingming, doktorand

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Informationsteknik; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Övriga teknikvetenskaper

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Pedagogik; Datavetenskap; Datalogi

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Materialfysik med ytfysik; Teknisk mekanik; Kondenserade materiens fysik

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Rekommendationssystem; Datavetenskap

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Optimeringslära, systemteori; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Miljöteknik; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Produktionsteknik; Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggnadsteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Smart health; Information systems development; Informationsteknik; Teknikvetenskap

Supp

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Quantified self technologies; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system; Datavetenskap

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Metateoretiska ramverk; Pedagogiskt arbete; Psykologi; Teknisk fysik; Byggnadsteknik; Teknik och social förändring; Konstruktionsteknik; Övrig teknisk mekanik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Programvaruteknik; Datavetenskap; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability