MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Andersson, Tommy
Andersson, Tommy

Teknikvetenskap; Emc, rfid

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, gästprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Dupp

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, programledare/universitetsadjunkt

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Eupp

Eklund, Ulrik
Eklund, Ulrik, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Datavetenskap; Systemteknik; Mjukvaruarkitektur; Inbyggda system; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Lokativa medier; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Fupp

Fabijan, Aleksander
Fabijan, Aleksander, doktorand

Datalogi; Programvaruteknik; Agile methods; Controlled experimentation

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Hupp

Hajinasab Razlighi, Banafsheh
Hajinasab Razlighi, Banafsheh , projektassistent

Datalogi; Informationsteknik; Programvaruteknik; Agent technology; Simulation models; Transportation simulation systems

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/programledare/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Transport- och trafikmodellering

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor, biträdande

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Agila metoder

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/universitetslektor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jalaliniya, Shahram
Jalaliniya, Shahram, postdoktor

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Gaze interaction; Multimodal interaction; Wearable computing; Mixed reality

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring; Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus

Lupp

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, programledare/universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Mupp

Mazurov, Nikita
Mazurov, Nikita, postdoktor

Kulturstudier; Kriminalteknik; Immateriella rättigheter; Fildelning

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, enhetschef

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Supp

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability