MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Bupp

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Teknikvetenskap; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, universitetslektor

Matematik; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Cupp

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Dupp

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Eupp

Ehrlin, Niklas
Ehrlin, Niklas, doktorand

Materialvetenskap/kemi; Nanoteknologi; Ingenjörsvetenskap

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Naturvetenskap; Atom- och molekylfysik; Kärnfysik

Fupp

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Induktionsvärmning; Övrig teknisk materialvetenskap

Gupp

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Hupp

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, biträdande prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Atomär astrofysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Astronomi

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Tillämpad matematik; Numerisk analys; Fysik; Övrig fysik; Ytbehandlingsteknik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Korrosion; Ytevolution

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ion, John Christopher
Ion, John Christopher, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Matematisk modellering av fasomvandlingar; Laserbearbetning; Materialval; Teknikvetenskap

Jupp

Jönsson, Per
Jönsson, Per, biträdande prefekt/professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Kupp

Karlsson, Lennart
Karlsson, Lennart, programledare/universitetslektor

Tillämpad matematik; Atomfysik; Kärnfysik; Teknisk materialvetenskap; Teknisk fysik; Naturvetenskap; Fysik; Atom- och molekylfysik

Lupp

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Nupp

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper

Oupp

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Materialfysik med ytfysik; Kondenserade materiens fysik

Pupp

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Pehlivan, Asli
Pehlivan, Asli, doktorand

Naturvetenskap; Fysik

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt/universitetslektor

Byggnadsteknik; Byggproduktionsteknik; Produktion och arbetsvetenskap; Kunskapsledning; Produktionsteknik; Bim; Projektplanering; Projektledning; Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Vattenteknik; Miljöteknik

Supp

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Byggnadsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Kommunikation mellan människor; Metateoretiska ramverk

Tupp

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor