MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Afzelius, Maria
Albér, Cathrine
Albér, Cathrine, forskare

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetsadjunkt

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Lisa
Andersson, Mika
Andersson, Mika, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Viktimologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, biträdande prefekt/prodekan/professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Medicin; Kemi; Fysikalisk kemi

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetsadjunkt

Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi; Funktionella material; Biokemi; Naturvetenskap; Elektrokemi; Biomaterial

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, forskare

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, postdoktor

Biologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Medicin

Elsrud, Torun
Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Naturvetenskap; Medicin

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, programledare/universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Fenomenologi; Psykologi; Socialt arbete

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Immunologi; Adjuvant; Vaccin; Medicin

Fupp

Falk, Magnus
Falk, Magnus, postdoktor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Viktimology; Gravid och våldsutsatt; Familjeforskning; Medicin; Genus

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Gegner, Harald
Gegner, Harald

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Guoqing, Pan
Guoqing, Pan, postdoktor

Hupp

Halilovic, Mujo
Halilovic, Mujo

Samhällsvetenskap

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Kommunikation mellan människor; Omvårdnad; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Medicin; Informationsteknik; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Vårdvetenskap

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Onkologi; Genus; Strålbehandling; Medicin; Migration; Familjefokuserad omvårdnad

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia

Medicin; Kirurgi; Anestesiologi och intensivvård

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, postdoktor

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kirurgi; Medicin; Kirurgisk forskning

Johansson, Monica
Johansson, Monica, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Johnson, Björn
Johnson, Björn, biträdande prefekt/professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Kupp

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Arbetsmarknadsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Naturvetenskap; Fysik; Kemi; Biologi; Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel

Samhällsvetenskap; Sexologi

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Hälso- och sjukvård i samhället; Institutionell etnografi

Oupp

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olsson, Anette
Olsson, Anette, forskningsassistent

Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Genus; Äldre och åldrande; Sociologi

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Perez, Enrique
Perez, Enrique, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Runge, Ida
Runge, Ida, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Äldre och åldrande

Supp

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicinsk mikrobiologi; Medicinsk cellbiologi; Övrig biologi; Medicin; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi; Elektrokemi

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, postdoktor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Idrott; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Medicin; Migration; Genus

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Stenzelius, Karin
Sundström, Malin
Sundström, Malin

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande; Existentiell ensamhet; Hälso- och sjukvård i samhället; Förbättringskunskap; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Medicin; Psykiatri

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetsadjunkt

Kriminologi

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Takter, Martina
Takter, Martina

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialpolitik; Anhörigskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Yupp

Yeung, Sing Yee
Yeung, Sing Yee, doktorand

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi; Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Östman, Margareta
Östman, Margareta

Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället; Psykiatri; Medicin; Barn; Socialmedicin