MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för barn – unga – samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Dupp

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetsadjunkt

Historia; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Hupp

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Lupp

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Mupp

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet

Nupp

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Pupp

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap; Inkludering; Undervisning i förskola

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Sven
Persson, Sven, professor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Supp

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Tupp

Tallberg Broman, Ingegerd
Tallberg Broman, Ingegerd

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap