MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för natur-miljö-samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Annica
Andersson, Annica, professor, biträdande

Pedogik

Bupp

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap

Dupp

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, prefekt/professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Hupp

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Miljöundervisning; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Samhällsvetenskap; Etnologi; Bioteknik; Vetenskaps- och teknikstudier; Pedagogik; Naturvetenskapens didaktik; Lärande för hållbar utveckling; Genus; Humaniora och religionsvetenskap

Jupp

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Lupp

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik

Nupp

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer

Pupp

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Rupp

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Supp

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Segerby, Cecilia
Segerby, Cecilia, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Matematik; Läsa och skriva

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Hållbarhetsutbildning; Kritisk medborgerlig bildning; Naturvetenskap som allmänbildning; Grön kemi; Eko-reflexiv didaktik; Utbildningsfilosofi; Bildningsorienterat lärarskap

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wupp

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik