MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adelmann, Kent
Adelmann, Kent

Lyssnande, reception av talspråk, talinteraktion, dialog; Svenska med didaktisk inriktning; Tvärvetenskaplig forskning; Utbildningsvetenskap

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap; Partsrelationer, arbetsorganisation, arbetskvalitet, innovation, socialt ansvar vid företagsomställningar

Alm, Jens
Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, programledare/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Amhag, Lisbeth
Amhag, Lisbeth, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Distansundervisning; Bedömningsprocesser; Nätbaserat lärande; Responsgivning

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning

Andersson, Annica
Andersson, Annica, professor, biträdande

Pedogik; Matematik

Andersson, Irene
Andersson, Irene, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Cupp

Carlsson, Bo
Carlsson, Bo, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Idrott

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Dupp

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Humaniora och religionsvetenskap; Spinoza

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, prefekt/professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetsadjunkt

Historia; Modern historia; Samtidshistoria; Etnografi; Ungdomsforskning; Genus

Eliasson, Per
Eliasson, Per, seniorprofessor

Historiedidaktik; Miljöhistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Elmfeldt, Johan
Elmfeldt, Johan, administrativ assistent

Litteraturdidaktik; Mediekulturella och medieteknologiska förändringar; Medieekologi; Svenska med didaktisk inriktning; Utbildningsvetenskap

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Enö, Mariann
Enö, Mariann, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Genus

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus

Gupp

Glaser, Joakim
Glaser, Joakim, universitetslektor

Historia

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Hupp

Hajer, Maaike
Hajer, Maaike, gästprofessor

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hartsmar, Nanny
Hartsmar, Nanny

Pedagogik; Internationell pedagogik; Samhällsvetenskap

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Miljöundervisning; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, vicedekan/professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellborg, Anna Maria
Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, hälsofrämjande arbete

Henningsson-Yousif, Anna
Henningsson-Yousif, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt kapital, analysbidrag, skissverktyg, skolarbetets förändring; Metodutveckling, teoriutveckling, teoriernas roll i skolförändringssatsningar

Hermansson, Carina
Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem

Holm, Hilma
Holm, Hilma, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Populism; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus

Jupp

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jarhall, Jessica
Jarhall, Jessica, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Knez, Kelly
Knez, Kelly, universitetslektor

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lupp

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Leppäniemi, Henriikka
Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Etnicitet; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Ungdomsforskning; Kulturarv och kulturproduktion; Genus

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkuspedagogik; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Mupp

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Nilsson, Sara Ellis
Nilsson, Sara Ellis, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historiska kulturer; Kulturarv och kulturproduktion

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi

Normark, Gun
Normark, Gun, biträdande prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Nyberg, Eva
Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Pupp

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rubin, Maria
Rubin, Maria, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Språkinriktad ämnesundervisning; Samverkan mellan lärare; Språk-, läs- och skrivutveckling; Specialpedagogik; Relationell pedagogik; Educational design research

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetsadjunkt

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Rönnbäck, Julia
Rönnbäck, Julia

Idrott; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Genus; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Segerby, Cecilia
Segerby, Cecilia, universitetslektor

Matematik; Läsa och skriva

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Didaktik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Kritisk-reflexiv bildning; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Smithberger, Susanne
Smithberger, Susanne, doktorand

Läsförståelse, unga vuxna, läroplansteori, diskursanalys; Pedagogik

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, prefekt/professor, biträdande

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Tupp

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor