MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Organisation

Forskningscentrum

Forskningscentrum samlar forskare inom olika institutioner vid universitetet. Inom varje forskningscentrum samarbetar forskare i projektform om gemensamma frågeställningar. Syftet är att uppnå synergier inom forskningen som inte skapas inom den ordinarie organisationen.

Forskningsprogram

Forskningsprogram samlar starka forskningsmiljöer för att öka forskningsvolymen. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema.

Forskningsplattformar

Forskningsplattformar är enheter för att samla och stärka forskningen inom ett begränsat område vid en fakultet.

Fakulteter och institutioner