MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Holmström Olsson
professor

Helena Holmström Olsson är professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö Universitet. Helena disputerade 2004 på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Helena bedriver sin forskning inom ramen för Software Center som är ett samarbete mellan 14 företag (Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo, SAAB, Tetra Pak, Axis Communications, Grundfos, BOSCH, Siemens, Wärtsilä, Qamqom, CEVT, Jeppesen (Boeing) och Scania) och fem svenska lärosäten (Göteborgs Universitet, Chalmers, Malmö Universitet, Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola). Hennes forskning sker i mycket nära samarbete med samtliga dessa företag och med fokus på 'software engineering', d v s hur dessa företag utvecklar system, hur de kan förbättra och optimera sina utvecklingsprocesser samt hur de organiserar sig för att på bästa sätt möta en snabbt föränderlig marknad och nya teknologier. Av särskilt intresse är det sätt på vilket dessa företag använder sig av kund- och produktdata som drivkraft för innovation, d v s det sätt på vilket såväl feedback från slutanvändare som automatiskt genererad produktdata kan samlas in, analyseras och användas som grund för förbättring av befintlig funktionalitet samt som bas för utveckling av framtida, ny funktionalitet. Ett annat stort forskningsintresse är 'software and business ecosystems', d v s den utveckling vi ser i att värdeskapande alltmer bygger på samverkan och samspel mellan ett antal aktörer, och att företag, i allt högre utsträckning, behöver strategier för att kunna hantera detta samspel och denna samverkan. I sin forskning hjälper Helena en rad företag med hur de kan positionera sig i de olika ekosystem de verkar i, vilka mekanismer de kan använda för att samverka med partners, och hur de på kan underhålla befintliga ekosystem och affärsmodeller samtidigt som de skapar nya ekosystem runt nya teknologier och skapar affärsmodeller kring dessa. Ett utmärkt och mycket aktuellt exempel är Artificiell Intelligence (AI) som utmanar de flesta stora företag i det att det kommer in nya aktörer med AI som spetskompetens och som utmanar befintliga aktörer i ett ekosystem. För redan etablerade företag, och med annan kärnkompetens, krävs strategier för hur man arbetar tillsammans med dessa nya aktörer för att skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som man minimerar risken att dessa nya aktörer tar över befintliga kunder och/eller marknad. Helena är också engagerad i WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som forskare och som handledare inom området för automatiserad experimentation i stora system. Slutligen bedriver hon forskning inom Artificiell Intelligens (med inriktning på maskin inlärning och 'deep learning') inom ramen för ett Vinnova finansierat projekt (HoliDev) i samarbete med Chalmers. Helena är styrelseledamot i Malmö Universitets styrelse samt ledamot i fakultetsstyrelsen för Teknik och Samhälle.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helena.holmstrom.olsson@mau.se
Telefon:040-6657319
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Föreläsning: Organisationer utan chefer
Software Center
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  The Online Controlled Experiment Lifecycle
  Fabijan Aleksander, Dmitriev Pavel, Olsson Holmström Helena, Bosch Jan

  2020 | Konferensbidrag
  Developing ML/DL Models
  John Meenu Mary, Olsson Helena Holmström, Bosch Jan

  2020 | Artikel i tidskrift
  Going digital
  Olsson Helena Holmström, Bosch Jan

  2019 | Artikel i tidskrift
  Multi-armed bandits in the wild
  Mattos Issa David, Bosch Jan, Olsson Holmström Helena

  2019 | Artikel i tidskrift
  Introduction to the special issue on quality engineering and management of software-intensive systems
  Felderer Michael, Olsson Holmström Helena, Rabiser Rick

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657319
photo of Helena Holmström Olsson Helena Holmström Olsson