MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Hallberg
enhetschef/universitetslektor

Jag är statsvetare och disputerade vid Stockholms universitet 2003. Innan jag kom till Malmö 2012 var jag innehavare av en av Riksbankens Jubileumsfonds ProFutura-tjänster. Min forskning har en idé- och kulturhistorisk inriktning. För närvarande undersöker jag relationen mellan tidig globalisering och kosmopolitisk filosofi, med särskilt fokus på idéutvecklingen inom antikens, renässansens och upplysningstidens politiska filosofi. Jag har nyligen påbörjat ett projekt om staden som ett laboratorium för politisk teori. Jag undersöker hur politiska teorier, t.ex. om deltagande och tillit, omsätts i den fysiska stadsplaneringen. Särskilt intressanta i sammanhanget är de framväxande "globala städerna" i Östasien. På GPS undervisar jag huvudsakligen på kurser i statsvetenskap och inom magisterprogrammet Global Political Studies men handleder även inom områdena Mänskliga rättigheter och Internationella relationer.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.hallberg@mau.se
Telefon:040-6657798
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PETER HALLBERG
ENHETSCHEF / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier enhet 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657798
photo of Peter Hallberg Peter Hallberg