MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Hallberg
universitetslektor

Jag är statsvetare och disputerade vid Stockholms universitet 2003. Innan jag kom till Malmö 2012 var jag innehavare av en av Riksbankens Jubileumsfonds ProFutura-tjänster. Min forskning har en idé- och kulturhistorisk inriktning. För närvarande undersöker jag relationen mellan tidig globalisering och kosmopolitisk filosofi, med särskilt fokus på idéutvecklingen inom antikens, renässansens och upplysningstidens politiska filosofi. Jag har nyligen påbörjat ett projekt om staden som ett laboratorium för politisk teori. Jag undersöker hur politiska teorier, t.ex. om deltagande och tillit, omsätts i den fysiska stadsplaneringen. Särskilt intressanta i sammanhanget är de framväxande "globala städerna" i Östasien. På GPS undervisar jag huvudsakligen på kurser i statsvetenskap och inom magisterprogrammet Global Political Studies men handleder även inom områdena Mänskliga rättigheter och Internationella relationer.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.hallberg@mau.se
Telefon:040-6657798
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hallberg, Peter (2016) "Johann Gottfried Herder on European Ethnographic Representation" Intellectual History Review;4, 497-517, Taylor & Francis, ISSN 1749-6977, DOI [länk],

  Hallberg, Peter (2016) "Translation on Trial : The Virginia Declaration of Rights (1776) in Sweden" History of European Ideas;1, 1-21, Taylor & Francis, ISSN 1873-541X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hallberg, Peter (2012) "Thomas More`s Cosmopolitan Civil Science: The New World and Utopia Reconsidered" History of Political Thought;4, 578-606, Imprint Academic, ISSN 0143-781X, URL [länk],

  Antologibidrag
  Hallberg, Peter | Arnason, Johann Pall, Wittrock, Björn (red./ed.) (2012) History and Ethic in Pre-Revolutionary Sweden. Nordic paths to modernity, Berghahn, 111-142, ISBN 978-0-85745-269-6,
blackbox blackbox
PETER HALLBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657798
photo of Peter Hallberg Peter Hallberg