MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Ryan
universitetsadjunkt

Jag är doktorand i matematikdidaktik. I mitt avhandlingsarbete försöker jag förstå hur elever med olika språklig och kulturell bakgrund resonerar kring matematik och matematiska begrepp och vilken kunskap de skapar tillsammans genom sina resonemang. Jag vill undersöka vad som händer om vi utökar den vedertagna idén om att elever med annan språkbakgrund än svenska behöver få möjlighet att använda sitt förstaspråk för att på sikt kunna behärska matematik på sitt andraspråk till att också undersöka hur elevers språkliga och kulturella skillnader fungerar som del i elevers gemensamma matematiklärande. Jag intresserar mig även för frågor gällande matematikundervisning med digitala verktyg.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.ryan@mau.se
Telefon:040-6658656
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Att undervisa i matematik med digitala verktyg
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Ryan, Ulrika (2016) "Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning med digitala verktyg – en diskursanalys" , 74, Malmö högskola/Lärande och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Ryan, Ulrika | Bergqvist, Ewa, Österholm, Magnus, Granberg, Carina, Sumpter, Lovisa (red./ed.) (2018) "From “How Good I Am!” to “Forgive Me…Please Trust Me”- Microaggressions and Angles" 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 42) Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education;, 75-82, International Group for the Psychology of Mathematics Education, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot av Kungliga vetenskapsakademiens Svenska Kommitté för Matematikutbildning (SKM)

blackbox blackbox
ULRIKA RYAN
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658656
www.mah.se
photo of Ulrika Ryan Ulrika Ryan