MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Gladoic Håkansson
universitetslektor

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, disputerade i december 2011 på avhandlingen "Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital". Hans forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring. I hans senast bok (tillsammans med Helena Bohman) "Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe" undersöks regionala arbetsmarknader, mobilitet och den ökande klyftan mellan stad och land.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.hakansson@mau.se
Telefon:040-6658227
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, OR: B435
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Ung och arbetslös. Vad är problemet?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Bohman, Helena, Håkansson, Peter G., Nestic, Danijel, Molnar, Dejan | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) "Spatial Inequality in Croatia and Serbia" Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, 55-70, Emerald Publishing Limited, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hedenus, Anna, Backman, Christel, Håkansson, Peter (2019) "Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing jobseekers’ online networks" The International Journal of Human Resource Management;, Routledge, ISSN 0958-5192, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Karlsson, Tobias (2018) "På spaning efter springpojken : Ungdomsjobb och sociala nätverk vid sekelskiftet 1900" Historisk tidskrift;1, 33-62, Svenska historiska föreningen, ISSN 0345-469X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (2018) "Getting a job when times are bad : recruitment practices in Sweden before, during and after the Great Recession" Scandinavian Economic History Review;, Routledge, ISSN 0358-5522, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Tovatt, Caroline (2017) "Networks and labor market entry : a historical perspective" Labor History;1, 67-90, Routledge., ISSN 1469-9702, DOI [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2016) "The Non-Denominational Church as Fertile Soil : Musical Enculturation and Interests to Play Musical Instruments" The Finnish Journal of Music Education;2, 17-29, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Faculty of Music Education, Jazz and Folk Music, ISSN 1239-3908,

  Håkansson, Peter (2015) "Folkbildningen och det sociala kapitalet" Educare;1, 31-51, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Witmer, Hope (2015) "Social media and trust : a systematic literature review" Journal of Business and Economics;3, 517-524, Academic Star, ISSN 2155-7950, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2014) "Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 41-57, Göteborgs universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Håkansson, Peter Gladoic (2019) "Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne" MILSA Working Paper Series;2019:2, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter Gladoic, Zdravkovic, Slobodan (2019) "Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande : Tillvägagångssätt och utmaningar" MILSA Working Paper Series;2019:1, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter Gladoic (2019) "Riskbeteende och framtidstro bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne" MILSA working Paper Series;2019:3, Länsstyrelsen Skåne, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Håkansson, Peter (2018) "Recension av doktorsavhandling: Ämnade för restaurangarbete? - Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel av Jack Lainpelto" Arbetsmarknad & Arbetsliv;24, 106 - 109, Karlstad universitet, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Languilaire, Jean-Charles Emile, Muhonen, Tuija, Berthelsen, Hanne, Håkansson, Peter, Lundsten, Jonas, Witmer, Hope (2017) "Missing voices on meaningful relationships in time and space" Community, Work and Family;1, 1-3, Routledge, ISSN 1366-8803, DOI [länk],

  Håkansson, Peter (2014) "Unga som varken arbetar eller studerar - ett kommunalt perspektiv" Arbetsliv : forskning och utvärdering;2, 19, Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) "Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe" , Emerald, ISBN 9781789739428,

  Rämgård, Margareta, Håkansson, Peter, Björk, Josefin (2018) Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS), 96, ISBN 978-91-87997-08-2, 978-91-87997-09-9, ISSN 1654-6881, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975. Nordic Academic Press, 186, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  | Lundin, Johan A., Bjälesjö, Jonas, Håkansson, Peter (red./ed.) (2010) "Mycket mer än bara rock" : musik, ungdom och organisering. Svenskt rockarkiv/ Premiss förlag, 176, ISBN 978-91-85343-13-3,

  Antologibidrag
  Håkansson, Peter Gladoic, Andersson, Magnus | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Regional Inequalities in Sweden 1985-2014. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 17-30, ISBN 9781789739428,

  Bohman, Helena, Håkansson, Peter Gladoic, Thorsen, Inge | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Introduction : Spatial Inequalities in the Age of Rapid Technological Advances. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 1-14, ISBN 9781789739428,

  Andersson, Magnus, Håkansson, Peter Gladoic, Thorsen, Inge | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Centralization and Urbanization Tendencies in Norway. Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald Publishing Limited, 31-54, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Bengtsson, Bo, Håkansson, Peter G., Karpestam, Peter | Håkansson, Peter Gladoic, Bohman, Helena (red./ed.) (2019) Residential Mobility and Housing Policy : Continuity and Change in the Swedish Housing Regime. Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe, Emerald, 139-158, ISBN 9781789739428, DOI [länk],

  Håkansson, Peter | Johansson, Thomas, Sorbring, Emma (red./ed.) (2018) Unga som varken jobbar eller studerar i Sverige och Europa. Barn- och ungdomsvetenskap : Grundläggande perspektiv, Liber, 544-557, ISBN 978-91-47-11307-1,

  Håkansson, Peter | Haywood, Chris, Johansson, Thomas (red./ed.) (2017) Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill Service Sector in Sweden. Marginalized Masculinities : Contexts, Continuities and Change, Routledge, 67-82, ISBN 9780415347570,

  Håkansson, Peter | Boozon, Stellan, Hansson, Krister, Imnander, Maj-Britt, Bergquist, Tove (red./ed.) (2014) Kan socialt kapital formeras i studieförbunden?. Årsbok om folkbildning 2013 : Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 131-145, ISBN 978-91-980213-2-5, ISSN 1104-5094,

  Håkansson, Peter, Pettersson, Lars | Panican, Alexandru (red./ed.) (2014) Yrkesutbildning på arbetsplats : ett institutionellt perspektiv. Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv, Dialogos, 179-202, ISBN 978-91-7504-278-7,

  Håkansson, Peter | Askander, Mikael, Lundin, Johan A., Söderman, Johan (red./ed.) (2014) Musik, kulturprogram och socialt kapital. Coda : andra antologin om Musik och Samhälle, Kira, 333-342, ISBN 978-91-980921-9-6,

  Håkansson, Peter, Nilsson, Anders | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Introduktion. Yrkesutbildningen och den ekonomiska historien.. Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975, Nordic Academic Press, 9-19, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Håkansson, Peter, Nilsson, Anders (red./ed.) (2013) Övergångsregim och förändring : om ungdomars övergång från skola till arbetsmarknad. Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975, Nordic Academic Press, 121-154, ISBN 978-91-87351-29-7, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Hansson, Lars (red./ed.) (2013) Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?. Fokus på arbetarhistoria : texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona., Centrum för arbetarhistoria, 24-45, ISBN 978-91-979661-2-2, ISSN 1654-2908, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Lundin, Johan A. (red./ed.) (2012) Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk?. Intro : En antologi om Musik och Samhälle, Kira, 291-304, ISBN 978-91-979150-5-2,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) | Lundin, Johan A., Håkansson, Peter, Nilsson, Fredrik (2009) Rockmusik och folkbildarnas gränser. Malmö högskola, 137-156, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Lundin, Johan A., Håkansson, Peter | Berggren, Lars, Greiff, Mats, Horgby, Björn (red./ed.) (2009) Rock för ett hus : En komparativ undersökning av tillkomsten av musikhus i Malmö och Lund under 1980-talet. Populärmusik, uppror och samhälle, Malmö högskola, 65-86, ISBN 978-91-7104-050-3, ISSN 1652-2761,

  Konferensbidrag
  Bengtsson, Bo, Håkansson, Peter, Karpestam, Peter (2018) "Housing Regimes and Labour Market Mobility" 7th Malmö Real Estate Research Conference, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Zdravkovic, Slobodan, Mangrio, Elisabeth, Håkansson, Peter, Westerling, Ragnar (2018) "A support platform for migration and health (MILSA 2.0), Sweden" 11th European Public Health Conference Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe European Journal of Public Health;, (other) 472-472, Oxford University Press, ISSN 1101-1262,

  Håkansson, Peter, Andersson, Magnus | Andersson, Magnus, Palm, Peter (red./ed.) (2017) "Institutional and structural change : effects on employment and house prices on local markets in Sweden 1985–2014" Book of Proceedings 6th Malmö Real Estate Research Conference; 6th Malmö Real Estate Research Conference, 225-243, Malmö University, Department of Urban studies, Real Estate Unit, ISBN 978-91-7104-782-3, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Björk, Fredrik, Brunnström, Pål, Lindholm, Tommy, Lundberg, Susanna, Ristilammi, Per-Markku (2016) "New voices in the narratives of the city" Reinterpreting cities, EAUH, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Witmer, Hope | Isidorsson, Tommy (red./ed.) (2014) "Social Media and Trust : A systematic literature review" Book of Abstracts and Programme;, (other) 154, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Håkansson, Peter, Lindkvist Scholten, Christina | Isidorsson, Tommy (red./ed.) (2014) "McJobs : Stress related symptoms among men and women in the high-touch sector" Book of Abstracts and Programme;, (other) 105, ISBN 978-91-981195-5-8, URL [länk],

  Håkansson, Peter, Söderman, Johan (2014) "Non-denominational church as fertile soil : Learning and social capital in higher music education" , (other)

  Nilsson, Fredrik, Lundin, Johan A., Håkansson, Peter (2007) "Rockens roll som folkbildare" , (peer-review paper)

  Lundin, Johan A., Nilsson, Fredrik, Håkansson, Peter (2007) "Rock`n`roll och folkbildarnas gränser" , (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Håkansson, Peter, Nilsson Mohammadi, Robert (2018) Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet, 32, (PDF document) (application/pdf)

  Herz, Marcus, Håkansson, Peter (2017) Utvärdering av Oden. Delrapport 3 : Samverkan. Malmö högskola, 24, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2016) Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola, 1-23, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2016) "Finnas för alla medborgare…” : utvärderingsrapport om det mångkulturella perspektivet inom utbildningen Skydd mot olyckor (SMO). Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola, 61, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter | Ahlstrand, Roland, Muhonen, Tuija, Petersson, Harry, Scholten, Christina (red./ed.) (2014) Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, 19, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter, Harding, Tobias (2014) Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av studieförbundens kulturprogram. Folkbildningsrådet, 96, ISBN 978-91-88692-54-2, ISSN 1650-7959, URL [länk],

  Harding, Tobias, Håkansson, Peter, Tannå, Sara (2014) Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens kulturprogram.. Folkbildningsrådet, ISBN 978-91-88692-56-6, URL [länk],

  Håkansson, Peter (2013) Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Håkansson, Peter (2013) Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriterblackbox blackbox
PETER
GLADOIC HÅKANSSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, OR: B435, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658227
photo of Peter Gladoic Håkansson Peter Gladoic Håkansson