MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pål Brunnström
forskarassistent

Pål Brunnström är forskare och lärare vid Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Malmö universitet och även kopplad till Institutet of Urban Research. Han har forskat om svenska kapitalägares konstruktioner av klass och genus i sin avhandling, samt forskar och undervisar om Malmös historia, arbetarrörelsens historia och urbanhistoria. Pål forskar även om migration och rasism, och är just nu involverad i ett större europeiskt samarbete för att undersöka flykting- och arbetskraftsmigration under decennierna efter andra världskriget, och hur olika europeiska städer svarade upp mot detta.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:pal.brunnstrom@mau.se
Telefon:040-6657217
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:0707-171391
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PÅL BRUNNSTRÖM
FORSKARASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657217 cell 0707-171391
photo of Pål Brunnström Pål Brunnström