MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Kottorp
dekan/professor, kallad

Anders Kottorp forskar på de konsekvenser som personer med olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan uppleva i ett vardags- och samhällsperspektiv, samt hur olika insatser kan utvecklas för att minimera de negativa konsekvenserna. Anders har specialiserat sig på att mäta olika utfall som är viktiga att påverka inom hälso- och sjukvård och sociala verksamheter, till exempel ökad grad av delaktighet, bättre hälsa och ökad livskvalitet. De senaste åren har han fokuserat på hur personer med olika funktionsnedsättningar kan använda vardagsteknik, och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Anders har arbetat med de flesta typer av klienter och brukare i sin forskning och ofta i tvärvetenskapliga, multiprofessionella och internationella sammanhang.


Forskningsplattformar

MultiSens pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anders.kottorp@mau.se
Telefon:040-6657049
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Vardagsteknik i hem och samhälle
Intervju i Sveriges Radios serie Forskarliv
Intervju om pedagogiskt pris vid Zurich University
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ballmer, Thomas, Helle, Tina, Kaptain, Rina Juel, Malinowsky, Camilla, Kottorp, Anders (2018) "Test-retest and inter-rater reliability of the Danish version of the management of everday technology assessment for use with older adults with and without COPD" Scandinavian Journal of Occupational Therapy;, 1-12, Taylor & Francis, ISSN 1103-8128, DOI [länk],

  Walsh, Ryan, Drasga, Ruxandra, Lee, Jenica, Leggett, Caniece, Shapnick, Holly, Kottorp, Anders (2018) "Activity Engagement and Everyday Technology Use Among Older Adults in an Urban Area" American Journal of Occupational Therapy;4, American Occupational Therapy Association, ISSN 0272-9490, DOI [länk],

  Ryd, Charlotta, Malinowsky, Camilla, Ohman, Annika, Kottorp, Anders, Nygard, Louise (2018) "Older adults` experiences of daily life occupations as everyday technology changes" British Journal of Occupational Therapy;10, 601-608, Sage, ISSN 0308-0226, DOI [länk],

  Kottorp, Anders, Keehn, Mary, Hasnain, Memoona, Gruss, Valerie, Peterson, Elizabeth (2018) "Instrument Refinement for Measuring Self-Efficacy for Competence in Interprofessional Collaborative Practice : Development and Psychometric Analysis of IPECC-SET 27 and IPECC-SET 9." Journal of Interprofessional Care;, 1-10, Taylor & Francis, ISSN 1356-1820, DOI [länk],

  Rustøen, Tone, Lerdal, Anners, Gay, Caryl, Kottorp, Anders (2018) "Rasch analysis of the Herth Hope Index in cancer patients" Health and Quality of Life Outcomes;, BioMed Central, ISSN 1477-7525, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Asaba, Eric, Nakamura, Mio, Asaba, Akie, Kottorp, Anders (2017) "Integrating Occupational Therapy Specific Assessments in Practice : Exploring Practitioner Experiences" Occupational Therapy International;, Article ID 7602805, Hindawi, ISSN 0966-7903, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet

  Docent vid Karolinska Institutet, avdelningen för Arbetsterapi

  Affilierad professor vid Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Schweiz

  Affilierad medarbetare vid University of Illinois at Chicago, Chicago, USA

  Medlem i Socialstyrelsens Vetenskapliga råd för Kognitivt stöd/Tillgänglighet

blackbox blackbox
ANDERS KOTTORP
DEKAN / PROFESSOR, KALLAD
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset,, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657049
photo of Anders Kottorp Anders Kottorp