MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Julia Håkansson
doktorand

Jag är doktorand i historia och historiedidaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet. Mitt forskningsområde är historiebruk och historiekultur i en politisk kontext i Sverige och Danmark, med fokus på sent 1980-tal och framåt. Politisk historieförmedling dekonstrueras för att öka förståelsen för hur historia används för att skapa och upprätthålla nationella identiteter, samtidigt som historien görs till ett politiskt medel för att mobilisera väljare.

Andra forskningsintressen finns inom områdena museologi, kulturarv och kulturarvspedagogik.

Utöver mina doktorandstudier är jag samverkanskoordinator för kandidatprogrammet Historiska: inriktning mot kulturarvsstudier, samt undervisar i ämnena historia och kulturarv- och kulturarvspedagogik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:julia.hakansson@mau.se
Telefon:040-6657560
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
JULIA HÅKANSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657560
photo of Julia Håkansson Julia Håkansson