MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emma Hall
doktorand

Mina forskningsintressen rör identitet och förändring i en migrationssituation. Emma Halls pågående avhandlingsarbete berör migration, minne och mening. Undersökningen syftar till att undersöka hur ensamkommande unga skapar mening utifrån sin migration samt att utforska vilka positioner de antar i relation till migrationen. Utifrån det teoretiska- samt metodologiska perspektivet muntlig historia studeras de ungas livsberättelser som narrativa konstruktioner och som situerade praktiker, i vilka minnet av den historiska händelsen formuleras och förhandlas. Av intresse är också de tolkningar samt omtolkningar som de unga ensamkommande gör kring migrationen, i relation till sin omgivning samt till diskurser om migration i det omgivande samhället. Avhandlingen intresserar sig för transnationella identifikationer, där mening skapas i relation till sammanhang som överskrider de nationella gränserna samt med ett intersektionellt perspektiv på kön och etnicitet. Emma Hall har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiet och har undervisat mycket på introduktionsprogrammen.


Kontaktuppgifter

E-post:emma.hall@mau.se
Telefon:040-6658240
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Hall, Emma, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | (2009) Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid. Föreningen lärare i religionskunskap (FLR), 91, ISSN 0348-8918,
blackbox blackbox
EMMA HALL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658240
www.mah.se
photo of Emma Hall Emma Hall