MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alexander Jansson
doktorand

Jag är doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Inom ramen för mitt projekt undersöker jag hur elevers kunskapssyn i ämnet idrott och hälsa är relaterat till betyg och om det finns medierande faktorer. Samt om det finns skillnader mellan tjejer/killar, mellan årskurser och mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Jag undervisar också i viss omfattning på kurser inom institutionen för idrottsvetenskap och polisprogrammet.


Kontaktuppgifter

E-post:alexander.jansson@mau.se
Telefon:040-6657487
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ALEXANDER JANSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657487
photo of Alexander Jansson Alexander Jansson