MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna-Karin Ivert
universitetslektor

Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi och studierektor för forskarutbildning vid institutionen för kriminologi


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Forskningsplattformar

People, Places and prevention pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anna-karin.ivert@mau.se
Telefon:040-6657647
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Migrationens utmaningar
MINDS
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Ivert, Anna-Karin (2013) Adolescent mental health and utilisation of psychiatric care : the role of parental country of birth and neighbourhood of residence. Malmö University, Faculty of Health and Society, 86, ISBN 978-91-7104-477-8, 978-91-7104-480-8, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ivert, Anna-Karin, Andersson, Frida, Svensson, Robert, Pauvels, Liewen, Torstensson Levander, Marie (2018) "An examination of the interaction between morality and self-control in offending : A study of differences between girls and boys" Criminal Behavior and Mental Health;, Wiley, ISSN 1471-2857, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Ivert, Anna-Karin (2018) "Is Women’s Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish University Students" Violence against women;, Sage Journals, ISSN 1077-8012, DOI [länk],

  Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2017) "When there is more than one motive : A study on self-reported hate crime victimization among Swedish university students" International Review of Victimology;1, 6715, Sage, ISSN 0269-7580, DOI [länk],

  Mellgren, Caroline, Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin (2017) "“It Happens All the Time” : Women’s Experiences and Normalization of Sexual Harassment in Public Space" Women & Criminal Justice;, Taylor & Francis, ISSN 0897-4454, DOI [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Merlo, Juan, Gracia, Enrique (2017) "Country of residence, gender equality and victim blaming attitudes about partner violence : a multilevel analysis in EU" European Journal of Public Health;, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin (2017) "For Whom Does Hate Crime Hurt More? A Comparison of Consequences of Victimization Across Motives and Crime Types" Journal of interpersonal violence;, 25, Sage, ISSN 0886-2605, DOI [länk], URL [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, Mellgren, Caroline (2016) "Den ojämlika tryggheten : stabilitet och förändring i bostadsområden över tid" Socialvetenskaplig Tidskrift;3-4, 211-229, Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA, ISSN 1104-1420,

  Ivert, Anna-Karin, Zyto, Mike, Adler, Hans, Torstensson Levander, Marie, Rydelius, Per-Anders, Levander, Sten (2016) "Criminality among Former Child and Adolescent Psychiatric Patients and Matched Controls" Open Journal of Medical Psychology;6, 16-30, Scientific Research Publishing, ISSN 2165-9370, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Mulinari, Shai, van Leeuwen, Willemijn, Wagner, Philippe, Merlo, Juan (2016) "Appropriate assessment of ethnic differences in adolescent use of psychotropic medication : multilevel analysis of discriminatory accuracy" Ethnicity & health;, Taylor & Francis, ISSN 1355-7858, DOI [länk],

  Mellgren, Caroline, Ivert, Anna-Karin (2016) "Criminal policy debate as an active learning strategy" Cogent Education;1, 1184604, Cogent OA, ISSN 2331-186X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie (2014) "Adolescents’ Perceptions of Neighbourhood Social Characteristics : Is There a Correlation with Mental Health?" Child Indicators Research;1, 177-192, Springer, ISSN 1874-8988, DOI [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, Merlo, Juan (2013) "Adolescents` Utilisation of Psychiatric Care, Neighbourhoods and Neighbourhood Socioeconomic Deprivation : A Multilevel Analysis" Plos One;8, e81127, Public Library of Science (PLOS), ISSN 1932-6203, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Merlo, Juan, Svensson, Robert, Torstensson Levander, Marie (2012) "How are immigrant background and gender associated with the utilisation of psychiatric care among adolescents?" Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology;5, 693-699, Springer Verlag, ISSN 0933-7954, DOI [länk], URL [länk],

  Ivert, Anna-Karin, Svensson, Robert, Adler, Hans, Levander, Sten, Rydelius, Per-Anders, Torstensson Levander, Marie (2011) "Pathways to child and adolescent psychiatric clinics: a multilevel study of the significance of ethnicity and neighbourhood social characteristics on source of referral" Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health;1, Article 6, BioMed central, ISSN 1753-2000, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Ivert, Anna-Karin | Lindström, Peter, Sempert, Ulf (red./ed.) (2018) Trygghet i forskning och praktik. Kriminologi och poliskunskap : mötet mellan forskning och praktik, Studentlitteratur, 79-94, ISBN 9789144123653,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Att möta & mäta i Malmö. Studentlitteratur, 145-158, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Nilsson, Eva-Lotta, Svalin, Klara (2014) Att söka, samla och värdera information. Studentlitteratur, 111-144, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Student, forskning och etik. Studentlitteratur, 89-110, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Rapporter
  Gerell, Manne, Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2018) Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad. Stockholms stad, 59, (PDF document) (application/pdf)

  | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (red./ed.) (2017) Kriminologi : Tillämpning 2017. Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi, (PDF document) (application/pdf)

  Kronkvist, Karl, Ivert, Anna-Karin (2017) Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete. Malmö högskola, 125, ISBN 978-91-7104-720-5, 978-91-7104-721-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Egnell, Susanne, Ivert, Anna-Karin (2016) Flera nyanser av trygghet : en studie om oro för brott i Herrgården. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 112, ISBN 9789171046567, 9789171046574, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Kronkvist, Karl (2014) Kartläggning av den lokala problembilden i norra och södra Sofielund : ett kunskapsunderlag för ökad trygghet och minskad brottslighet. Malmö högskola, 200, ISBN 9789171046215, 9789171046222, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Olsson, Annsofie, Dorthé, Lotti (2017) Space & Place : forskning om social hållbarhet i Malmö.

  Övrig publicering
  | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Schumacher Wieslander, Linnea (red./ed.) (2018) "Samverkan mellan polis och universitet : Studentarbeten från kursen Kriminologi : Tillämpning" , 402, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet, ISBN 978-91-7104-964-3, 978-91-7104-974-2, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ANNA-KARIN IVERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657647
photo of Anna-Karin Ivert Anna-Karin Ivert