MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hafrún Finnbogadóttir
universitetslektor

Hafrún Finnbogadóttir är docent i vårdvetenskap med grundutbildning som Leg. Sjuksköterska och specialistutbildning som Leg.Barnmorska.

Hafrún Finnbogadóttir forskar om familjevåld inklusive partnervåld före, under och efter graviditet eller under kvinnans reproduktiva ålder. Forskningen utförs i nationell kontext med fokus på den gravida och nyförlösta kvinnan och hennes fosters/barns hälsa och välbefinnande, samt på förlossningsutfallet med uppföljning upp till ett och halvt år efter förlossningen. Forskningen syftar även till att utveckla en teoretisk modell om kvinnors erfarenhet av att vara utsatta för våld av sin partner under och efter graviditeten samt att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditeten.

Ytterligare forskningsprojektet är inriktat på att beskriva/kartlägga blivande och nyblivna fäders/partners hälsa före och efter barnets födelse i relation till levnadsvanor, livsstil, känsla av sammanhang och trygghet samt demografiska och psykosociala bakgrundsfaktorer. Graviditeten är en väldigt känslomässig skör tid och den gravida kvinnan behöver mer lugn, ro och kärlek än någon gång tidigare. Indirekt kan pappans/partnerns hälsa och välbefinnande ha stor betydelse för moderns och det ofödda/nyfödda barnets hälsa.

Hafrún Finnbogadóttir har tillämpat både kvalitativa och kvantitativa ansatser samt Grundad Teori(GT). Studiedesigner som använts till tidigare forskning: Tvärsnittsstudier, Longitudinella kohortstudier, GT, Kvalitativa intervjuer både med fokusgrupper och enskilda intervjuer analyserade med innehållsanalys.


Kontaktuppgifter

E-post:hafrun.finnbogadottir@mau.se
Telefon:040-6657465
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F419
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikation i PubMed
Det ofattbara våldet- gravid och våldsutsatt
Nationellt centrum för kvinnofrid - Kunskapsbank
UR Samtiden - Reproduktiv Hälsa 2018
Nursing Network on Violence Against Women NNVAWI
Komptenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Finnbogadóttir, Hafrún (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy : impact on outcome, midwives’ awareness, women´s experience and prevalence in the south of Sweden. Faculty of Health and Society, Malmö University, 141, ISBN 978-91-7104-541-6, 978-91-7104-542-3, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Finnbogadóttir, Hafrún (2011) Domestic violence and pregnancy : impact on outcome and midwives` awareness of the topic. Malmö Högskola, Health and Society, 70, ISBN 978-91-7104-245-3, ISSN 1650-2337, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bohm, Mattias, Lilja, Gisela, Cronberg, Tobias, Undén, Johan, Friberg, Hans, Kjærgaard, Jesper, Nielsen, Niklas, Wise, Matt P, Åkerman, Eva, Finnbogadóttir, Hafrún (2019) "Detailed analysis of health-related quality of life after out-of-hospital cardiac arrest" Resuscitation;, 197-204, Elsevier, ISSN 1873-1570, Other 30385386, DOI [länk],

  Sjöström, Karin, Sunnqvist, Charlotta, Finnbogadóttir, Hafrún (2019) "Depressive symptoms during pregnancy and postpartum in women and use of antidepressant treatment : a longitudinal cohort study" International Journal of Women`s Health;, 109-117, Dove, ISSN 1179-1411, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Eva K, Finnbogadóttir, Hafrún (2018) "Lifestyle factors, self-reported health and sense of coherence among fathers/partners in relation to risk for depression and anxiety in early pregnancy" Scandinavian Journal of Caring Science;, Wiley, ISSN 1471-6712, Other 30575068, DOI [länk],

  Finnbogadóttir, Hafrún, Mellgren, Caroline (2017) "The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help-seeking, and police reporting" Sexual & Reproductive Healthcare;, 23-28, Elsevier, ISSN 1877-5756, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Thies-Lagergren, Li (2017) "Breastfeeding in the context of domestic violence : a cross sectional study" Journal of Advanced Nursing;12, 3209–3219, Wiley, ISSN 1365-2648, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Moghaddassi, Mahnaz N, Stenzelius, Karin (2016) "Pelvic Floor Muscle Exercise after Delivery with or without the Biofeedback Method : An Intervention Study" Journal of Womens Health Care;2, 2-5, OMICS, ISSN 2167-0420, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2016) "Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors : a longitudinal cohort study in Southern Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;1, 327, Springer, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2016) "Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors : a longitudinal cohort study in the south of Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;, 228, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún (2014) "Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy" BMC Pregnancy Childbirth;14, 293, Springer, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors : a cross-sectional study in southern Sweden" BMC Women`s health;63, 1-13, BioMed Central, ISSN 1472-6874, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy" BMC Pregnancy and childbirth;1, 1-9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2012) "Midwives` awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden" Midwifery;2, 181–189, Elsevier, ISSN 0266-6138, DOI [länk],

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Dykes, Anna-Karin (2011) "A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term" BMC Pregnancy and Childbirth;14, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ljungbeck, Birgitta, Forss, Katarina Sjogren, Finnbogadóttir, Hafrún, Carlson, Elisabeth (2019) "Curricula and learning objectives in nurse practitioner programmes : a scoping review protocol" BMJ open;7, e028699, BMJ Open, ISSN 2044-6055, Other 31345974, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Erhållna forskningsmedel i konkurrens som huvudsökande från Brottsoffermyndigheten för åren 2015-2016. Totalt 1.029.000:-kr

  Konferensbidrag: At 22nd Nursing Network on Violence Against Women International (NNVAWI)Conference, 26-28 september 2018, Niagara-at-the-Lake. Suffering among women with a history of violence-help seeking and police reporting.

  Konferensbidrag: Reproduktiv Hälsa 15-16 maj 2018, Stockholm. Amning i kontexten av våldsutsatthet https://urplay.se/program/206894-ur-samtiden-reproduktiv-halsa-2018-gravid-och-valdsutsatt

  Konferensbidrag: Nordic Marcé Conference- for perinatal mental health 12-13 October 2017, Stockholm, Sweden. Breastfeeding and depression in the context of domestic violence (in Swedish). Symptoms of untreated depression during pregnancy and up to 1.5 years postpartum - a longitudinal cohort study (In Swedish). Does domestic violence during pregnancy increase postpartum?(Poster) Struggling to survive for the sake of the unborn baby(Poster).

  Konferensbidrag: International Conference: Violence against pregnant women, 28TH of Augusti 2017, Oslo. Does the violence continue after the baby is born?

  Konferensbidrag: The 31st ICM Triennial Congress of The International Confederation of Midwives, Toronto, Canada, June 18 – 22, 2017. Struggling to survive for the sake of the unborn baby. Does domestic violence during pregnancy increase postpartum?(Poster)

  Konferensbidrag: Viktimologisk forskarkonferens Sheraton Hotel Stockholm, 9th of November 2016, Stockholm, Sweden. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help seeking and police reporting up to one and a half year postpartum in south of Sweden.

  Konferensbidrag: The 21st Nursing Network on Violence Against Women International Conference, 26-28th of October 2016, Melbourne, Australien. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.(poster) Increasing prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy up to one and a half year postpartum in south of Sweden.

  Konferensbidrag: The 20th Nordic Midwifery Congress.Midwives4all 12-14th of May 2016, Gothenburg, Sweden. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.(Poster) Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors.

  Konferensbidrag: Viktimologisk forskarkonferens, the 10th of November 2015, Norra Latin, Stockholm, Sweden. Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors: a cross-sectional study in southern Sweden.

  Konferensbidrag: The 12th International Family Nursing Conference 18-21th August 2015, Odense, Denmark. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.

  Konferensbidrag: The 19th Nordic Midwifery Congress. Nordic and Global Challenges, The 13-15 th of June 2013 Oslo, Norway. Midwives’ awareness and clinical experience regarding domestic violence among pregnant woman in southern Sweden.

  Konferensbidrag: The 29thTriennial Congress of The International Confederation of Midwives, The19-23th of June 2011, Durban, S-Afrika. Treachery to the unborn baby- midwives’ awareness regarding domestic violence among pregnant women in Sweden.

  Konferensbidrag: Svenska barnmorskeförbundets konferens, Reproduktiv hälsa, the11-12th of November 2009, Malmö, Sweden. Inget samband mellan kvinnors erfarenhet av våld och värksvaghet i fullgången tid hos förstföderskor. Dansk Multicenter studie (in Swedish)

  Konferensbidrag: The 9th International Family Nursing Conference The 2-5th June 2009, Reykjavík, Iceland. Killing the myth-“There is no association between experience of violence and labour dystocia at term in nulliparous women”.

  Konferensbidrag: NJF Congress, 2-5 maj 2019, Reykjavík in Iceland. Oral presentations: Struggling to survive for the sake of the unborn baby AND Does the violence continue after the baby is born? Poster presentation: Suffering among women with a history of violence-help seeking and police reporting.

  Konferensbidrag: European Conference of Domestic Violence - ECDV, 2-4 september, Oslo, Norway. Oral presentations: Struggling to survive for the sake of the unborn baby. Domestic violence during pregnancy and postpartum. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help seeking and police reporting.

blackbox blackbox
HAFRÚN
FINNBOGADÓTTIR

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F419, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657465
photo of Hafrún Finnbogadóttir Hafrún Finnbogadóttir