MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Klara Svalin
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:klara.svalin@mau.se
Telefon:040-6657786
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Riskbedömning i polisverksamhet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Svalin, Klara (2018) Risk assessment of intimate partner violence in a police setting : reliability and predictive accuracy. Malmö university, Faculty of Health and Society, 98, ISBN 9789171048981, 9789171048998, ISSN 1653-5383, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2017) "Assessing and managing risk for intimate partner violence : Police employees’ use of the Police Screening Tool for Violent Crimes in Scania" Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention;1, 84-92, Taylor & Francis, ISSN 1404-3858, DOI [länk],

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2017) "The Inter-Rater Reliability of Violence Risk Assessment Tools Used by Police Employees in Swedish Police Settings" Nordisk Politiforskning;1, 9-28, Universitetsforlaget, ISSN 1894-8693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2017) "Police employees` violence risk assessments : the predictive validity of the B-SAFER and the significance of protective actions" International Journal of Law and Psychiatry;, Elsevier, ISSN 0160-2527, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Nilsson, Eva-Lotta, Svalin, Klara (2014) Att söka, samla och värdera information. Kriminologi : en studiehandbok, Studentlitteratur, 111-144, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Konferensbidrag
  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2015) "Inter-Rater Reliability of the Police Screening Tool for Violent Crime (PST-VC)" , (other) American Society of Criminology, URL [länk],

  Rapporter
  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2014) Riskanalys i polisverksamhet : fungerar det? Slutrapport från ett utvärderingsprojekt. Rikspolisstyrelsen, 73, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Riskanalys i polisverksamhet. Rikspolisstyrelsen,

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Utvärdering av SARA : SV. Rikspolisstyrelsen,

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2012) Riskanalys i polisverksamhet : utvärdering av polisens arbete med riskanalys för våld på individnivå - Skånemodellen och Check 10 (+). Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, 108, ISBN 978-91-7104-445-7, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Weisstub, David, Paulus, Christoph (red./ed.) | Svalin, Klara (2011) "Victimization and Violent Crime among Children and Adolescents" 45, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
KLARA SVALIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657786
photo of Klara Svalin Klara Svalin