MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Philip Lalander
professor

Lalander har skrivit såväl böcker som vetenskapliga artiklar om fenomen såsom ungdomskultur, alkohol, heroin, spel om pengar, kriminalitet och olika former av maktutövanden och stigmatiseringsprocesser i relation till de som ses som annorlunda och underlägsna i samhället. Genom etnografiska studier som innebär såväl deltagande observationer som intervjuer söker han förståelse för andra människors liv och navigeringsstrategier. Den senaste tiden har allt mer intresse riktats mot att förstå konsekvenserna av segregation och sociala orättvisor och att närmare studera hur den dolda makten i olika välfärdssystem kan förstås, diskuteras och avtäckas.


Kontaktuppgifter

E-post:philip.lalander@mau.se
Telefon:040-6657992
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer i Kungliga biblioteket
Människor behöver människor - om heroinerfarna
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2012) "Doing resistance: youth and changing theories of resistance" Journal of Youth Studies;8, 1078-1088, Routledge: Taylor and Francis Group, ISSN 1367-6261, URL [länk],

  Lalander, Philip, Sernhede, Ove (2011) "Social mobilization or street crimes: Two strategies among young urban outcasts in contemporary Sweden" Educare;2, 99-121, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Björngren Cuadra, Carin, Lalander, Philip, Righard, Erica (2013) "Socialt arbete i Malmö : Perspektiv och utmaningar" Socialvetenskaplig tidskrift;1, 4-12, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Lalander, Philip (2012) "Å møtes med anerkjennelse eller med kontroll" Rus & Samfunn;4, 30-34, Universitetsforlaget, ISSN 1501-5580, URL [länk],

  Böcker
  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2013) Vardagslivets socialpsykologi. Liber, 215, ISBN 978-91-47-11116-9,

  Lalander, Philip, Johansson, Thomas (2012) Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur, 300, ISBN 978-91-44-07574-7,

  Johansson, Thomas, Lalander, Philip (2010) Vardagslivets socialpsykologi. Liber, Malmö, 175, ISBN 978-91-47-09043-3,

  Hjort, Torbjörn, Lalander, Philip, Nilsson, Roddy (red./ed.) | (2010) Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Linnéuniversitetet, 186, ISBN 978-91-86491-50-5,

  Lalander, Philip (2009) Respekt : gatukultur, ny etncitet och droger. Liber, Malmö, 287, ISBN 978-91-47-08950-5,

  Antologibidrag
  Herz, Marcus (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) Mellan makt och motstånd. Liber, Malmö, 137-167, ISBN 978-91-47-09688-6,

  Fahlke, Claudia (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) Det sociala och förkroppsligade missbruket. Liber, Malmö, 207-215, ISBN 978-91-47-08461-6,

  Aakvaag, Gunnar C, Jacobsen, Michael Hviid, Johansson, Thomas (red./ed.) | Lalander, Philip (2012) The sociology of deviance. Prentice Hall, 200-215, ISBN 978-0-273-72739-2,

  Herz, Marcus (red./ed.) | Herz, Marcus, Johansson, Thomas, Lalander, Philip, Mattsson, Tina, Wikström, Hanna (2012) Avslutning. Liber, 169-180, ISBN 978-91-47-09688-6,

  Ahrne, Göran, Svensson, Peter (red./ed.) | Lalander, Philip (2011) Observationer och etnografi. Liber, Malmö, 83-103, ISBN 978-91-47-09446-2,

  Salonen, Tapio (red./ed.) | Lalander, Philip (2011) KRIS för unga "på glid". Boréa bokförlag, Umeå, 318-332, ISBN 978-91-89140-75-2,

  Hjort, Torbjörn, Lalander, Philip, Nilsson, Roddy (red./ed.) | Lalander, Philip (2010) Gatukultur som skola. Linnéuniversitetet, Växjö, 47-68, ISBN 978-91-86491-50-5,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (2002) Ungdomar, normer och alkoholprevention. Stockholm : Folkhälsoinstitutet : Gothia [distributör], 189-210, ISBN 91-7257-141-1,

  Konferensbidrag
  Lalander, Philip, Sernhede, Ove (2012) "Social mobilization or illicit drug use and street crimes: Two strategies among young urban outcasts" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Lalander, Philip (2013) Inga hopplösa fall : Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med "gängerfarenhet". Allmänna arvsfonden, 59, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Philip Lalander är ledare för forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete.

  Han är ordinarie ledamot i FN, forskningsnämnden vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

  Sedan februari 2012 är han biträdande prefekt med speciellt ansvar för institutionens forskningsfrågor, ledare för forskarutbildningen i socialt arbete och sammankallande av handledarkollegiet. Dessutom är han ledamot i Malmö högskolas docentnämnd.

  Lalander är huvudhandledare till två doktorander i socialt arbete; Lotta Carlström och Johanna Sixtensson.

  Han är flitigt anlitad som opponent vid disputationer i de nordiska länderna och även som sakkunnig i Norska forskningsrådet.

  Utöver detta anlitas han kontinuerligt i FORTE och Riksbankens jubileumsfond och som refereree i ett större antal internationella tidskrifter.

blackbox blackbox
PHILIP LALANDER
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657992
photo of Philip Lalander Philip Lalander