MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carin Cuadra
bitr/vice prefekt/professor

Min forskning är inriktad mot ekosocialt arbete och det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering och krisberedskap. Jag har även lång erfarhet av forskning om hur människobehandlande organisationer förhåller sig till samhällets mångfald och till krav på likabehandling och likvärdighet.

Jag är gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling och bedriver forskning om ekosociala interventioner.


Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:carin.cuadra@mau.se
Telefon:040-6657499
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Filmpresentation av min forskningsinriktning
Institutet för hållbar stadsutveckling
Kunskapsunderlag Sorsa
 • Publikationer

 • Dom fem senaste publikationer från Malmö University Electronic Publishing DIVA.

  2019 | Konferensbidrag
  Technology-dependent documentation and social redundancy
  Björngren Cuadra, Carin

  2019 | Rapport
  Socialtjänst i ofred
  Björngren Cuadra, Carin

  2018 | Artikel i tidskrift
  The emergency preparedness in elder care in Sweden
  Björngren Cuadra, Carin

  2018 | Artikel i tidskrift
  En scenariobaserad analys av ett IT-avbrott i socialtjänsten
  Björngren Cuadra, Carin

  2018 | Artikel i tidskrift
  Local social services in disaster management
  Rapeli, Merja, Björngren Cuadra, Carin, Dahlberg, Rasmus, Eydal, Gudny, Hvinden, Björn, Omarsdottier, Ingibjörg, Salonen, Tapio

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
CARIN CUADRA
BITR / VICE PREFEKT / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657499
photo of Carin Cuadra Carin Cuadra