MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per-Markku Ristilammi
professor

Per-Markku Ristilammi är professor i etnologi vid institutionen för Urbana studier vid Malmö Universitet. Ristilammis forskning har rört sig kring frågor om socialt utanförskap i urbana miljöer. Teoretiskt har forskningen fokuserats på diskursanalytiska studier där maktfrågor stått i centrum. En huvudfråga har varit modernitetens skapande av annorlundahet. I avhandlingen Rosengård och den svarta poesin från 1994 beskrivs hur förorterna genom tid betraktas som något avvikande från resten av samhället.
Ristilammi har också forskat kring konstruktionen av annorlundahet i historiska stadsmiljöer med fokus på olika former av representation kopplat till stadsidentitet (se boken Mim och verklighet från 2003).
Under senare tid har Ristilammi arbetat med kopplingen mellan plats och identitet i ett Öresundssammanhang och har här berört frågor kopplade till platsidentitet och konstnärliga framställningar. Han har i detta sammanhang särskilt intresserat sig för kopplingen mellan olika globaliseringstendenser och hur dessa kan läsas av i urbana miljöer. Han är också verksam inom IMH (Institutet för studier i Malmös historia)


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per-markku.ristilammi@mau.se
Telefon:040-6657356
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657356
photo of Per-Markku Ristilammi Per-Markku Ristilammi