MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bo Reimer
professor

Bo Reimer är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.Hans forskning handlar för närvarande om hur människor använder medier i vardagen; om hur människor i allt större utsträckning inte bara konsumerar, utan även producerar ett medieutbud och designar den infrastruktur (websidor, mm) som ligger till grund för medieutbudet. Personlig hemsida: www.boreimer.com


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa
MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bo.reimer@mau.se
Telefon:040-6657367
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2013) "The computer is a medium, not a tool : collaborative media challenging interaction design" Challenges;1, 86-102, Molecular Diversity Preservation International (MDPI) AG, ISSN 2078-1547, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindstedt, Inger, Löwgren, Jonas, Reimer, Bo, Topgaard, Richard (2009) "Nonlinear news production and consumption: A collaborative approach" ACM Computers in Entertainment;3, 1-17, ACM, ISSN 1544-3574, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2013) Collaborative Media. Production, Consumption, and Design Interventions. The MIT press, 198, ISBN 9780262318433, URL [länk],

  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | (2012) Ingers bok. Malmö högskola, 137 s, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Reimer, Bo (2002) Uppspel : den svenska TV-sportens historia. Prisma, ISBN 91-518-4015-4, ISSN 1400-7274,

  Gibbins, John R., Reimer, Bo (1998) The politics of postmodernity : an introduction to contemporary politics and culture. Sage, ISBN 0-7619-5222-5, 0-7619-5223-3,

  Antologibidrag
  Sarrimo, Cristine, Melin, Margareta, Reimer, Bo (red./ed.) | Olsson Jers, Cecilia (2012) Konsten att vara K3: hur man hör att Inger handleder. Kultur och samhälle, Malmö högskola, 122-130, ISBN 978-91-7104-421-1,

  Melin, Margareta, Reimer, Bo, Sarrimo, Cristine (red./ed.) | Andersson, Magnus (2012) Hjältedikt, så funkar det : om färgstarka män på cykel. Malmö högskola, 82-97, ISBN 978-91-7104-421-1, (PDF document) (application/pdf)

  Bäck, Hanna, Gilljam, Mikael (red./ed.) | Reimer, Bo (2006) Rationalitet, känslor och objektivitet. Valrörelser och det journalistiska uppdraget. Liber, 303-313, ISBN 978-91-47-08626-9,

  Konferensbidrag
  Löwgren, Jonas, Reimer, Bo (2012) "Designing collaborative media: A challenge for CHI?" (peer-review paper) 31-40, ACM Press, ISBN 978-1-4503-1016-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tscheligi, Manfred, Obrist, Marianna, Lugmayr, Artur (red./ed.) | Larsson, Henrik, Lindstedt, Inger, Löwgren, Jonas, Reimer, Bo, Topgaard, Richard (2008) "From timeshift to shapeshift: Towards nonlinear production and consumption of news." (peer-review paper) 30-39, Springer Verlag,

  Reimer, Bo (2008) "“Shooting to Kill”. Impartiality, Language and Journalistic Practice on Swedish Television. Paper presented at the IAMCR Conference, The Journalism Research and Education Section, Stockholm" (peer-review paper)

  Lindstedt, Inger, Reimer, Bo (2008) "News, Interactivity and the Digital Divide. Practice-Based Research and the Contextualization of News. Paper presented at the IAMCR Conference, The Communication Policy and Technology Section, Stockholm" (peer-review paper)

  Reimer, Bo (2005) "Expressivist Politics, The Media and Citizenship: On Rationality and Emotions" (peer-review paper)

  Rapporter
  Lindberg, Ulf, Reimer, Bo (2005) Bildning och estetik i utbildning. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BO REIMER
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657367
www.mah.se
photo of Bo Reimer Bo Reimer