MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Sjöberg
enhetschef/professor, biträdande

Ulrika Sjöberg: Fil Dr., Docent, i Medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning berör främst unga människors medieanvändning samt medie-och informationskunnighet. För närvarande arbetar jag bland annat med forskningsprojektet ’Kriskommunikation med barn' (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bland mina senaste publikationer finns ‘It's not about facts - It's about framing. The App generation's information-seeking tactics: proactive online crisis communication' (Journal of Contingencies and Crisis management). Representerar Sverige i det internationella forskarnätverket DigiLitEY - The digital literacy and multimodal of young Children (digilitey.eu).


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.sjoberg@mau.se
Telefon:040-6658210
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjöberg, Ulrika (2012) "A response to `The cultural opportunity of children`s TV: public policies in digital television`" Communication Research Trends;3, 17-22, Centre for the study of communication and culture, ISSN 0144-4646, URL [länk],

  Sjöberg, Ulrika, Kaoruko, Kondo (2012) "Media as an identity negotiator among "Swedish" children in Athens and "Japanese" in London" Journalism and Mass Communication;1, 250-262, David Publishing, ISSN 2160-6579, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kaoruko, Kondo, Sjöberg, Ulrika (2012) "Children`s perspectives through the camera lens : reflections on meaning-making processes and participatory research" Nordicom Review;1, 3-18, Nordicom, ISSN 1403-1108, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Tebelius, Ulla (red./ed.) | Sjöberg, Ulrika, Danielsson, Martin (2012) Fritid och digitala medier. Studentlitteratur, 143-154, ISBN 978-91-44-07897-7,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Sjöberg, Ulrika (2012) Nätverkssamhällets flödesrum : barns erfarenhetsvärld och skapande på internet. Nordicom, 93-104, ISBN 978-91-86523-50-3,

  Rydin, Ingegerd, Sjöberg, Ulrika (red./ed.) | Andersson, Magnus (2008) The Matter of Media in Transnational Everyday Life. NORDICOM, ISBN 978-91-89471-65-8,
blackbox blackbox
ULRIKA SJÖBERG
ENHETSCHEF / PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658210
photo of Ulrika Sjöberg Ulrika Sjöberg