MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Eva Davidsson
professor, biträdande

Eva Davidsson är docent i naturvetenskapernas didaktik vid institutionen för Natur, Miljö och Samhälle. Evas forskningsintressen rör generellt elevers kunskaper och attityder kring naturvetenskap. Mer specifikt är forskningen inriktad på tre olika områden. Det första rör språkutveckling i naturvetenskapliga klassrum och hur olika klassrumsmiljöer påverkar elevers lärande. Denna fråga har undersökts i SONAT-projektet som var ett samarbete mellan Malmö Universitet, Lunds Universitet, Mittuniversitetet och Århus Universitet i Danmark.

Det andra forskningsintresset rör elevers prestationer på storskaliga internationella studier, såsom PISA och hur man kan analysera kunskapstrender utifrån detta material. Frågan var central i PELS-projektet.

Det tredje forskningsområdet rör vetenskapskommunikation och lärande i informella miljöer såsom museer och science centers. Centralt är hur ny naturvetenskaplig och teknisk kunskap kan gestaltas och kommuniceras samt hur dessa miljöer kan bli arenor för livslångt lärande.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:eva.davidsson@mau.se
Telefon:040-6657240
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Davidsson, Eva (2008) Different images of science - a study of how science is constituted in exhibitions. Malmö högskola, ISBN 978-91-977100-1-5, ISSN 1651-4513, 1652-5051, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Davidsson, Eva, Karlsson, Karl-Göran, Oskarsson, Magnus (2013) "Trender och likvärdighet : Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse" Utbildning och Demokrati;3, 37-52, Örebro Universitet, ISSN 1102-6472, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva, Karlsson, Karl-Göran, Oskarsson, Magnus (2013) "Exploring Epistemological Trends in Students’ Understanding of Science from the Perspective of Large-Scale Studies" ISRN Education;196014, 13, Hindawi, ISSN 2090-8652, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2009) "Staff members’ ideas about visitors’ learning at science and technology centers" International journal of science education.;1, 129-146, ISSN 1464-5289, DOI [länk],

  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2007) "Different Images of Science at Nordic Science Centres" International Journal of Science Education;10, 1229-1244, ISSN 0950-0693, DOI [länk],

  Böcker
  | Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (red./ed.) (2012) Understanding interactions at science centers and museums : approaching sociocultural perspectives. Sense Publishers, 1-209, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Antologibidrag
  Davidsson, Eva, Jakobsson, Anders (2012) Introduction. Understanding interactions at science centers and museums : approaching sociocultural perspectives, Sense Publishers, 1-2, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Jakobsson, Anders, Davidsson, Eva (2012) Using sociocultural frameworks to understand the significance of interactions at science and technology centers and museums. Understanding interactions at science centers and museums : approaching sociocultural perspectives, Sense Publishers, 3-21, ISBN 978-94-6091-723-3, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Areskoug, Mats, Davidsson, Eva (2003) "Klimat-X Experiments on Energy and Climate" , (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
EVA DAVIDSSON
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, E334, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657240
photo of Eva Davidsson Eva Davidsson