MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Leif Karlsson
universitetslektor

Leif Karlsson är fil. dr. i fysik. Undervisar i fysik och matematik.


Kontaktuppgifter

E-post:leif.karlsson@mau.se
Telefon:040-6658124
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E334b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
LEIF KARLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, E334b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658124
Leif Karlsson