MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Greiff
prefekt/professor

Mats Greiff är professor i historia. Han arbetar framför allt med socialhistoriska och kuturanalytiska perspektiv på modern historia. Klass, genus, etnicitet och generation är perspektiv som genomsyrar forskningen. Under en tidigare period har forskningen i hög grad fokuserats på arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Forskning har också bedrivits kring Irlandskonflikten och skapandet av segregation i Belfast. Greiff har också arbetat med projekt om arbete, makt och kultur utifrån ett klass- och genusperspektiv inom svensk travsport. Under senare år har mycket arbete fokuserats på populärkultur med fokus på relationen mellan populärmusik och samhällsförändring. Bland annat har rockmusik och ungdomars generationsformering i DDR studerats. Vidare har också forskning kring countrymusik, maskulinitet och lokal identitet i Applacherna initierats. Det allra senaste projektet behandlar den engelska sextiotalspopens historiska rötter. Också i denna forskning är såväl klass- som genusperspektiv framträdande.


Kontaktuppgifter

E-post:mats.greiff@mau.se
Telefon:040-6658026
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Greiff, Mats (2009) "Gycklare och socialrealistisk skildrare : Karnevalism, klass och genus hos Dolly Parton" Kulturella perspektiv;3-4, 29-42, Föreningen kulturella perspektiv, ISSN 1102-7908,

  Vetenskapliga artiklar
  Greiff, Mats (2007) "Ernst Nilsson och arbetet vid Kockums kontor under mellankrigstiden" TAM-revy;2007:1,

  Böcker
  Berggren, Lars, Greiff, Mats (2009) En svensk historia från vikingatid till nutid. Studentlitteratur, 404, ISBN 9789144052465,

  Antologibidrag
  Greiff, Mats, Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats (2016) Musikgörande och politik : tradjazz i England under efterkrigstiden. Mezzo Media, 170-192, ISBN 978-91-639-2284-8,

  Andersson, Nils, Greiff, Mats (red./ed.) | Greiff, Mats (2015) Från språk till dragspelsmusik : om identitetsskapande i cajunkultur. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 66-84, ISBN 978-91-7104-654-3, ISSN 1652-2761,

  Askander, Mikael, Lundin, Johan A, Söderman, Johan (red./ed.) | Greiff, Mats (2014) 1950-talets engelska skifflerörelse : då amerikansk musik och brittisk arbetarkultur smälte samman. Kira, 93-118, ISBN 978-91-980921-9-6,

  Lundin, Johan (red./ed.) | Greiff, Mats (2012) Hur countrymusiken formades till en manlig arena : ett försök till omvärdering av betydelsen av ’The Brstol Sessions’. Kira, 83-106, ISBN 978-91-979150-5-2,

  Horgby, Björn, Nilsson, Fredrik (red./ed.) | Greiff, Mats (2010) ”’We have to come to an end with the monotony of Yeah, Yeah, Yeah" : Pop and Rock Music in the GDR and a Generational Challenge to the State in the 1960s. Cambridge Scholars Publishing, 39-48, ISBN 978-1-4438-2163-6,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Johansson, Jesper, Svanberg, Johan, Thor, Malin (red./ed.) | Greiff, Mats (2010) Från fri och obunden kvinna till manlig cowboy. Om social förändring, maskulinitet och musikomvandling i Appalacherna. Big Bad Books, 333-349, ISBN 978-91-978980-0-3,

  Greiff, Mats (2009) "No man shall control me". Utmaningar av traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt inom countrymusik. Malmö University, 237-262, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Greiff, Mats (2009) Rocken och muren : Rockmusikrörelser och den statliga byråkratin i DDR 1960-1989. Malmö University, 158-185, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Greiff, Mats, Horgby, Björn, Berggren, Lars (2009) Rockens makt, myter och identiteter. Malmö University, 9-16, ISBN 9789171040503, ISSN 1652-2761,

  Johansson, Roger (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars (2008) Popmusikens Malmö.

  Mc Conville, Chris (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) "Presumably I am like a mother to the horses I tend". gender relations within harness racing in Sweden. Australian Society for Sports History, 49-64, ISBN 978-0-9804815-0-1,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Från sillamarknad till kommunikation och högskola. Omvandling och förnyelse i Malmö under 700 år. Malmö University Press, 13-29, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Devine, Francis, Lane, Fintan, Puirseil, Niamh (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Striking For The Right To Be Late At Work: Worker’s Resistance To Employers’ Time Discipline In Lurgan Power Loom Factories, 1899-1914. Irish Academic Press, 118-134, ISBN 978071652865,

  Uhlin, Hans-Erik (red./ed.) | Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Genus och arbetsdelning.

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) Överklassens fritidsnöje och folksport – hästkapplöpningarnas historia. Carlssons,

  Greiff, Mats, Hedenborg, Susanna (2007) "Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem". Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna. Carlssons,

  Greiff, Mats (2007) Stallbackskultur, makt och arbete i svensk travsport 1930-2005. Carlssons,

  Martinsdotter, Kerstin (red./ed.) | Greiff, Mats, Berggren, Lars (2003) "Sjelfklart är, att då arbetarne stå under ständig uppsikt, arbetsprestationen blir större..." Om kontroll över och standardisering av arbetet vid Kockums Mekaniska Verkstad. Malmö stadsarkiv, 97-108, ISBN 91-971637-2-4, ISSN 1101-4628,

  Konferensbidrag
  Greiff, Mats (2014) "From Women`s Experiences to the Cowboy Myth : Associations Between Societal Change, the Making of Professionalized Country Music and changed Gender relations in Appalachia" (paper) 7, Wiley, (Word document) (application/msword)

  Greiff, Mats (2008) "Rock Music, Rebellion and the Wall. Pop and rock music in GDR and challenges to the statein the 1960s" (paper)

  Rapporter
  Greiff, Mats (2004) Vi bodde, bad och blev utbildade som om vi vore på skilda kontinenter: katolska och protestantiska arbetare i Belfast 1850-1914. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISBN 91-7104-036-6, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf) (JPEG Image) (image/jpeg)

  Övrig publicering
  Greiff, Mats (2015) "When American Folk Met English Music Hall : the English Skiffle Movement in the 1950s" PCA,

  Greiff, Mats (2009) "En motsägelsefull blondin – den karnevaliska Dolly Parton"
blackbox blackbox
MATS GREIFF
PREFEKT / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, C434d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658026
www.mah.se
photo of Mats Greiff Mats Greiff