MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Ideland
professor

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi. Hon har tre olika forskningsintressen. Det första berör marknadifiering och neoliberal styrning av skola och utbildning. Detta utforskas i projektet Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Det andra forskningsintresset berör normer, framförallt hur föreställningar om svenskhet, vithet och klass organiserar hur vi kan tänka kring skola, men även miljö och naturvetenskap. Detta studerades i forskningsprojektet Det KRAV-märkta barnet (Vetenskapsrådet 2012-2014), men är även ett viktigt perspektiv i forskarskolorna Lärande i mångkulturella samhällskontexter och Utbildning, Lärande, Globalisering som Malin Ideland förestår.

Idelands tredje forskningsintresset berör miljöfrågor och hur man kan utmana vedertagna kulturella föreställningar om, och praktiker som syftar till, ett hållbart samhälle. Detta var en viktig forskningsfråga i projektet Det KRAV-märkta barnet, och studeras nu i relation till sophantering i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Ideland är med i redaktionen för webbtidningen S.O.S - Skola och Samhälle.


Kontaktuppgifter

E-post:malin.ideland@mau.se
Telefon:040-6658241
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

S.O.S - Skola och Samhälle
Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Podd Forskarn & jag
Föreläsning: Den KRAV-märkta människan
Föreläsning Likvärdighet som mission impossible?
Orcid
Utbildning, Lärande, Globalisering
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  | Jobér, Anna, Andrée, Maria, Ideland, Malin (red./ed.) (2018) "Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives : XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding" XVIII IOSTE Symposium, 357, Malmö University, ISBN 978-91-7104-971-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2018) "Vad vi inte pratar om när vi pratar om kunskapssyn" S.O.S – Skola och Samhälle;5 nov, Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2017) "Skolkommissionen ser inte elefanten i rummet" Skola och Samhälle;21 april 2017, Föreningen Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2017) "PISA som tunnelseende" Skola och Samhälle;30 januari 2017, Föreningen Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2016) "A Reflexive Handbook in Sustainable Development" 741-743, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Ideland, Malin (2016) "När barnen ska rädda världen" 54-59, Lärarförbundet, ISSN 1401-3320,

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Leden, Lotta, Hansson, Lena, Ideland, Malin (2020) "The mangle of school science practice: Teachers’ negotiations of two nature of science activities at different levels of contextualization" Science Education;1, 5-26, Wiley, ISSN 1098-237X, DOI [länk], URL [länk],

  Ideland, Malin (2018) "Science, coloniality and “the great rationality divide” : How practices, places and persons are culturally attached to one another in science education." Science and Education;7-8, 783-803, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2016) "Response and responsibility : fabrication of the eco-certified citizen in Swedish curricula 1962–2011" Journal of Curriculum Studies;, Taylor & Francis, ISSN 0022-0272, DOI [länk],

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2016) "Imagination laboratory : making sense of bio-objects in contemporary genetic art" The Sociological Review;3, 447-467, Wiley, ISSN 1467-954X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2016) "The action-competent child : Responsibilization through practices and emotions in environmental education" Knowledge Cultures;2, 95-122, Addleton Academic Publishers, ISSN 2327-5731, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Lena, Redfors, Andreas, Leden, Lotta, Ideland, Malin (2015) "Teachers’ ways of talking about nature of science and its teaching" Science & Education;9, 1141-1172, Springer, ISSN 0926-7220, DOI [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2015) "Governing ‘eco-certified children’ through pastoral power : critical perspectives on education for sustainable development" Environmental Education Research;2, 173-182, Taylor & Francis, ISSN 1350-4622, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta, Ideland, Malin (2015) "PISA truth effects : the construction of low performance" Discourse : Studies in the Cultural Politics of Education;, Taylor & Francis, ISSN 1469-3739, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mulinari, Shai, Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2015) "Money, Money, Money? : Politico-Moral Discourses of Stem Cell Research in a Grant Allocation Process" Science & Technology Studies;2, 53-72, EASST, ISSN 2243-4690, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Byrne, Jenny, Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Grace, Marcus (2014) "Climate change and everyday life : repertoires children use to negotiate a socio-scientific issue" International Journal of Science Education;9, 1491-1509, Taylor & Francis, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2014) "Stem Cells between Ethics and Entrepreneurship : How a Contested Bio-Object Became ‘Normal’" Studies in Media and Communication;2, 82-92, Redfame Publishing, ISSN 2325-8071, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) "‘Our common world’ belongs to ‘Us’ : constructions of otherness in education for sustainable development" Critical Studies in Education;3, 369-386, Taylor & Francis, ISSN 1750-8487, DOI [länk],

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2013) "The tension between marketisation and academisation in higher education" Studies in Higher Education;9, 1305-1318, Taylor & Francis, ISSN 0307-5079, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2013) "För Sverige i framtiden : Bioobjektifiering av ny medicinsk teknologi" Sociologisk Forskning;1, 31-49, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, (PDF document) (application/pdf)

  Poort, Lonneke, Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2013) "Bringing in the controversy: re-politicizing the de-politicized strategy of ethics committees" Life Sciences, Society and Policy;11, 1-13, Springer, ISSN 2195-7819, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2012) "Secrets and lies : ``selective openness`` in the apparatus of animal experimentation" Public understanding of science;21, 354-368, Sage, ISSN 0963-6625, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2012) "Body talk: students’ identity construction while discussing a socioscientific issue" Cultural Studies of Science Education;2, 279-305, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk],

  Lundström, Mats, Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (2012) "To vaccinate or not to vaccinate : how teenagers justified their decision" Cultural Studies of Science Education;1, 193-221, Springer, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindahl, Britt, Rosberg, Maria, Ekborg, Maria, Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Rehn, Agneta, Nyström, Eva, Winberg, Mikael, Ottander, Christina (2011) "Socio-Scientific Issues – A Way to Improve Students’ Interest and Learning?" US-China education review;9, 342-347, David Publishing, ISSN 2161-623X, URL [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Winberg, Mikael (2011) "Culturally Equipped for Socio-Scientific Issues? A comparative study on how teachers and students in mono- and multiethnic schools handle work with complex issues" International journal of science education;13, 1835-1859, Taylor & Francis, ISSN 1464-5289, DOI [länk],

  Ideland, Malin (2009) "Från bepälsade provrör till en ny arbetarklass? : om metaforer, möss och människor" Kulturella perspektiv : svensk etnologisk tidskrift;1, 2-15, Carlssons bokförlag, ISSN 1102-7908,

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2009) "Transgenic Silences: The Rhetoric of Comparisons and Transgenic Mice as ‘Ordinary Treasures’" Biosocieties;2-3, 165-181, Cambridge Journals, ISSN 1745-8552, DOI [länk],

  Ideland, Malin (2009) "Different views on ethics. How animal ethics is situated in a committee culture" Journal of Medical Ethics;4, 258-261, BMJ Publishing Group Ltd & Institute of Medical Ethics, ISSN 0306-6800, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ekborg, Margareta, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2009) "SCIENCE FOR LIFE – a conceptual framework for construction and analysis of socio-scientific cases" NorDiNa;1, 35-46, URI [länk],

  Ideland, Malin (2007) "Sick Children. How Medial and Personal Experiences are Woven Together" Ethnologia Scandinavica;2007, 63-71, ISSN 0348-9698, (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin (2007) "Sick Children. How Medial and Personal Experiences are Woven Together" Ethnologia Scandinavica;2007, 63-71, ISSN 0348-9698, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ideland, Malin (2016) "A Monster of Economization?" Bildungsgeschichte : international journal for the historiography of education : IJHE;2, 236-238, Verlag Julius Klinkhardt, ISSN 2192-4295, URL [länk],

  Ideland, Malin (2014) "How PISA becomes transformed into a Nationalistic Project : Reflections upon a Swedish "School Crisis"" International Journal for the Historiography of Education/ Bildungsgesichte.;2, 243-245, Verlag Julius Klinkhardt, ISSN 2192-4295, URL [länk],

  Artiklar
  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2014) "Konsten kan lämna nyttotänkandet" Fria Tidningen;20140106, Mediekooperativet Fria Tidningar, ISSN 1654-9449, URL [länk],

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin, Mulinari, Shai (2012) "Determining discourse on bio-objects" International Innovation;September, 24-26, Research Media Ltd, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Ideland, Malin (2019) The Eco-Certified Child Citizenship and Education for Sustainability and Environment. Palgrave Pivot, 162, ISBN 978-3-030-00198-8, 978-3-030-00199-5, DOI [länk], URL [länk],

  Ideland, Malin (2016) Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag, 151, ISBN 978-91-87393-43-3, URL [länk],

  Ekborg, Margareta, Ideland, Malin (red./ed.) | Ekborg, Margareta, Ideland, Malin, Lindahl, Britt, Malmberg, Claes, Ottander, Christina, Rosberg, Maria (2012) Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Gleerups, 179, ISBN 978-91-40-68123-2,

  Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2010) Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik. Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet, 123 s, ISBN 978-91-978186-6-7, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2010) "Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv. Malmö stad och Malmö högskola, 99 s, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Otrell-Cass, Kathrin, Orlander, Auli Arvola, Sillasen, Martin Krabbe (red./ed.) | Andrée, Maria, Hansson, Lena, Ideland, Malin (2018) Political Rationalities in Science Education : A Case Study of Teaching Materials Provided by External Actors. Cultural, Social, and Political Perspectives in Science Education : A Nordic View, Springer, 75-92, ISBN 978-3-319-61190-7, 978-3-319-61191-4, ISSN 1879-7229, DOI [länk], URL [länk],

  Ideland, Malin | Popkewitz, Thomas S., Diaz, Jennifer, Kirchgasler, Christopher (red./ed.) (2017) The end of the world and a promise of happiness : Environmental education within the cultural politics of emotions. A Political Sociology of Educational Knowledge : Studies of Exclusions and Difference, Routledge, 163-176, ISBN 978-1138694170, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Hillbur, Per (2015) Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.. Vetenskapsrådet, 85-95, ISBN 978-91-7307-305-9, (PDF document) (application/pdf)

  Serder, Margareta, Ideland, Malin | Klitmøller, Jacob, Sommer, Dion (red./ed.) (2015) PISA: problemet med en metaundersøgelse. Læring, dannelse og udvikling : kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole, Hans Reitzels Forlag, 123-150, ISBN 978-87-412-5808-9,

  Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.) | Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) Calling for Sustainability : WWF’s Global Agenda and Educating Swedish Exceptionalism. Routledge, 199-212, ISBN 978-1-13-890348-7, URL [länk],

  Tröhler, Daniel, Lenz, Thomas (red./ed.) | Ideland, Malin, Tröhler, Daniel (2015) La llamada a la sostenibilidad : la agenda global del WWF y la excepcionalidad de la enseñanza en Suiza.. Octaedro, 223-238, ISBN 978-84-9921-781-9, URL [länk],

  Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2014) KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället. Studentlitteratur, 127-146, ISBN 978-91-44-09568-4,

  Hartsmar, Nanny, Liljefors Persson, Bodil (red./ed.) | Ideland, Malin, Jobér, Anna, Lundström, Mats, Malmberg, Claes (2013) Naturvetenskap för medborgerlig bildning. Studentlitteratur, 145-166, ISBN 9789144060620,

  Vermeulen, Niki, Tamminen, Sakari, Webster, Andrew (red./ed.) | Holmberg, Tora, Ideland, Malin (2012) Challenging bio-objectification : adding noise to transgenic silences. Ashgate, 13-26, ISBN 978-1-4094-1178-9, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2011) Naturvetenskap i skolan. Natur & Kultur, 148-166, ISBN 978-91-27-13005-0, URL [länk],

  Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2010) Plantskola för naturvetenskap och hållbar utveckling. Natur och kultur, s 139-156, ISBN 978-91-27-12111-9,

  Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, Pages 183-199, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Görman, Ulf, Andrén, Carl-Gustaf, Hermerén, Göran (red./ed.) | Ideland, Malin (2007) Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi. Nordic Academic Press, 56-68, ISBN 978-91-89116-90-0,

  Konferensbidrag
  Ideland, Malin (2019) "Public education in the age of Google : How human and non-human actors shape educational practices" 4S conference, Innovations, Interruptions, Regenerations, (other)

  Holmberg, Tora, Helgesson, Claes-Fredrik, Ideland, Malin (2019) "Organizing shit : Flows and leaks in the circular economy." 4S conference, Innovations, Interruptions, Regenerations, (other)

  Ideland, Malin (2019) "The googlified teacher. How digital business actors govern practices of teaching" Nera 2019 47th congress, (other)

  Axelsson, Thom, Erlandsson, Magnus, Ideland, Malin, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2018) "Good Intentions and Altruistic Objectives : Observing ‘Edu-preneurs’ at a School Fair" ECER 2018 Conference Theme : Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Jobér, Anna, ideland, Malin, Erlandsson, Magnus, Axelsson, Thom, Serder, Margareta (2018) "Good Intentions and Altruistic Objectives : Observing ‘Edu-preneurs’ at a School Fair" ECER 2018, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Ideland, Malin, Jobér, Anna, Axelsson, Thom, Erlandsson, Magnus, Serder, Margareta (2018) "Edu-preneurs in the welfare state. On how commercial actors make themselves indispensable through defining problems and offering solutions" NERA abstract book; NERA 2018 - 46th Congress, (other) 480-480,

  Axelsson, Thom, Ideland, Malin, Jobér, Anna, Serder, Margareta (2016) "Helping hands? : Exploring school’s external actor-networks" ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, (other) 1-3, EERA, URL [länk],

  Övrig publicering
  Jobér, Anna, Ideland, Malin, Serder, Margareta, Axelsson, Thom (2016) "Helping hands? Exploring “policy retailers” in an unruly and unruled educational landscape." (PowerPoint presentation) (application/vnd.ms-powerpoint)

  Ideland, Malin (2014) "Global responsibility or eco-certified nationalism? About impossibilities of non-colonial ESD."

  Ideland, Malin, Nilsson, Fredrik, Hansson, Kristofer (red./ed.) | (2007) "ETN:003 KRY" Etnologiska institutionen, Lunds universitet, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Vetenskaplig koordinator för forskarutbildningen på Lärande och Samhälle och forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

blackbox blackbox
MALIN IDELAND
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för barndom, utbildning och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658241
photo of Malin Ideland Malin Ideland