MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pia Nygård Larsson
universitetslektor

citat Forskar om språk och text i ämnesundervisning citat

Fil dr i svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor i svenska som andraspråk. Min forskning rör ämnesundervisningens språkliga och textuella dimensioner ur ett andraspråksperspektiv. Jag medverkar i forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv på lärande i NO-klassrum.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:pia.nygard-larsson@mau.se
Telefon:040-6658325
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Nygård Larsson, Pia (2011) Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 359, ISBN 978-91-86295-13-4, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "The continuity of learning in a translanguaging science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2018) "Multilingual students` use of translanguaging in science classrooms" International Journal of Science Education;, 1-22, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia (2018) "“We’re talking about mobility” : Discourse strategies for promoting disciplinary knowledge and language in educational contexts" Linguistics and education;, 61-75, Elsevier, ISSN 0898-5898, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2017) "Semantiska vågor : elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal" NorDiNa : Nordic Studies in Science Education;1, 17-35, University of Oslo, ISSN 1894-1257, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788,

  Vetenskapliga artiklar
  Nygård Larsson, Pia (2015) "Del 4. Texter och texttyper i SO-ämnen" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 15, Skolverket, URL [länk],

  Nygård Larsson, Pia (2015) "Del 4. Texter och texttyper i NO-ämnen" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO, I;, 14, Skolverket, URL [länk], [länk],

  Nygård Larsson, Pia (2011) ""Jättebästa svenskan" - tillgång till ett funktionellt språk i varje skolämne" Forskning om undervisning och lärande. Läraryrkets interkulturella dimensioner;6, 30-41, Stiftelsen SAF/Lärarförbundet, ISSN 2000-9674, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Kindenberg, Björn (red./ed.) | Kindenberg, Björn, Nygård Larsson, Pia (2016) Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan. Liber, 129-141, ISBN 978-91-47-12207-3,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Hermansson, Carina, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Thavenius, Marie, Widén, Pär (2014) Språkutveckling, medier och demokrati. Nordicom, 117-121, ISBN 978-91-86523-88-6,

  Carlsson, Ulla (red./ed.) | Adelmann, Kent, Bergman, Lotta, Dahlbeck, Per, Jönsson, Karin, Nygård Larsson, Pia, Olsson Jers, Cecilia, Persson, Magnus, Widén, Pär (2013) Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet. Nordicom, 59-65, ISBN 978-91-86523-62-6,

  Hyltenstam, Kenneth, Lindberg, Inger (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2013) Text, språk och lärande i naturvetenskap. Studentlitteratur, 579-604, ISBN 978-91-44-07065-0,

  Juvonen, Päivi (red./ed.) | Nygård Larsson, Pia (2009) Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext och lärobok. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 71-84, ISBN 978-91-87884-22-1, ISSN 1100-5629, (PDF document) (application/pdf)

  Nygård, Pia (2002) Språkattityder i Sverige. Fritzes offentliga publikationer, 5-44, ISBN 91-38-21645-0, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Olander, Clas, Hajer, Maaike, Johansson, Sofie, Jakobsson, Anders, Karlsson, Annika, Kouns, Maria, Lyngfeldt, Anna, Nygård Larsson, Pia (2017) "Development of scientific literacy : A multidisciplinary study in multilingual secondary schools" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PIA NYGÅRD LARSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658325
Pia Nygård Larsson