MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annika Karlsson
universitetsadjunkt

Annika Karlssons forskning handlar om språkanvändningen i flerspråkiga NO-klassrum. Hon är intresserad av på vilka sätt språkliga resurser används i en "translanguaging practice" (en undervisningspraktik där lärare och elever använder de språkliga resurser som finns tillgängliga på ett funktionellt och pragmatiskt sätt), och vad detta får för betydelse för flerspråkiga elevers lärande och empowering i den naturvetenskapliga utbildningen.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:annika.karlsson@mau.se
Telefon:040-6658366
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Fler språk i klassrummet ger bättre resultat
Språk har olika funktion i lärandet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lavonen, Jari, Juuti, Kalle, Lampiselkä, Jarkko, Uitto, Anna, Hahl, Kaisa (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "CODE-SWITCHING AS A LINGUISTIC RESOURCE IN THE MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOM" 1820-1831, University of Helsinki, ISBN 978-951-51-1541-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Stuchli´kova´, Iva, Rokos, Luka´s?, Petr, Jan (red./ed.) | Karlsson, Annika (2016) "MULTILINGUAL SCIENCE CLASSROOMS" 112-115, University of South Bohemia, ISBN 978-80-7394-595-4, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Karlsson, Annika (2019) Det flerspråkiga NO-klassrummet - En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum. Malmö universitet, ISBN ISBN 978-91-7104-987-2, . (Word document) (application/msword)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2019) "The continuity of learning in a translanguaging science classroom" Cultural Studies of Science Education;, Springer, ISSN 1871-1502, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2018) "Multilingual students` use of translanguaging in science classrooms" International Journal of Science Education;, 1-22, Routledge, ISSN 0950-0693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika, Nygård Larsson, Pia, Jakobsson, Anders (2016) "Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet" Pedagogisk forskning i Sverige;1-2, 30-55, Lunds universitet, ISSN 1401-6788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av NO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i NO I;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Del 5. Didaktiska redskap för att främja läsningen av SO-texter" Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;, 23, Skolverket, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Karlsson, Annika (2017) "Det flerspråkiga NO-klassrummet" Lärarutbildningför framtidens samhälle : Ett seminarium i Olle Holmbergs anda, (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2017) "Translanguaging practice in science education" European Science Education Research Association (ESERA), (poster) European Science Education Research Association (ESERA), (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "TRANSLANGUAGING PRACTICE IN SCIENCE EDUCATION" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Karlsson, Annika (2016) "Translanguaging i det flerspråkiga NO-klassrummet" (other) 5-6, Malmö högskola, URL [länk],

  Karlsson, Annika (2015) "Nyanlända elevers språkanvändning i ett flerspråkigt NO-klassrum" (other) 19-20,

  Karlsson, Annika (2014) "Flerspråkigheten som en språklig resurs i NO-klassrummet" (paper) FND,

  Övrig publicering
  Karlsson, Annika (2015) "Kodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NO-klassrummet" 1-25, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, URL [länk],
blackbox blackbox
ANNIKA KARLSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E404, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658366
photo of Annika Karlsson Annika Karlsson