MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hanne Berthelsen
forskare

Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Forskningsintressen: -Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom yrken med direkt kontakt till patienter eller klienter mm. -Samband mellan arbetsklimat och kvaliteten på arbetet som bedrivs -Etablering av tillförlitliga mätinstrument för användning på arbetsplatser och inom forskningen.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:hanne.berthelsen@mau.se
Telefon:040-6658570
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

COPSOQ Sverige
Hur är arbetsmiljön inom vården?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Languilaire, Jean-Charles Emile, Muhonen, Tuija, Berthelsen, Hanne, Håkansson, Peter, Lundsten, Jonas, Witmer, Hope (2017) "Missing voices on meaningful relationships in time and space" Community, Work and Family;1, 1-3, Routledge, ISSN 1366-8803, DOI [länk],

  Avhandling
  Berthelsen, Hanne (2010) Work-related support, community and trust - Dentistry in Sweden and Denmark. Malmö University, Faculty of Odontology, Department of Oral Public Health, 76 s, ISBN 91-7104-313-6, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Berthelsen, Hanne, Muhonen, Tuija, Toivanen, Susanna (2017) "Vad händer med arbetsmiljön när man inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin?" Arbetsmarknad och arbetsliv;3, 9-23, Karlstads universitet. Avdelningen för arbetsvetenskap, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Berthelsen, Hanne, Hakanen, Jari, Kristensen, Tage Søndergård, Lönnblad, Anneli, Westerlund, Hugo (2016) "A Qualitative Study on the Content Validity of the Social Capital Scales in the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II)" Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology;1, 5, Stockholm University Press, ISSN 2002-2867, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ordell, Sven, Söderfeldt, Björn, Hjalmers, Karin, Berthelsen, Hanne, Bergström, Kamilla (2013) "Organization and overall job satisfaction among publicly employed, salaried dentists in Sweden and Denmark" Acta Odontologica Scandinavica;6, 1443-1452, Informa, ISSN 0001-6357, DOI [länk],

  Berthelsen, Hanne, Hyld Pejtersen, Jan, Söderfeldt, Björn (2011) "Measurement of social support, community and trust in dentistry" Community Dentistry and Oral Epidemiology;4, 289-299, Wiley, ISSN 0301-5661, DOI [länk],

  Berthelsen, Hanne, Söderfeldt, Björn, Harris, Rebecca, Hyld Pejtersen, Jan, Bergström, Kamilla, Hjalmers, Karin, Ordell, Sven (2011) "Collegial Support and Community with Trust in Swedish and Danish dentistry" Acta Odontologica Scandinavica;6, 343-354, Informa, ISSN 0001-6357, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergström, Kamilla, Söderfeldt, Björn, Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Ordell, Sven (2010) "Overall job satisfaction among dentists in Sweden and Denmark: A comparative study, measuring positive aspects of work" Acta Odontologica Scandinavica;6, 344-353, ISSN 0001-6357, DOI [länk],

  Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Pejtersen, Jan Hyld, Söderfeldt, Björn (2010) "Good Work for dentists - a qualitative analysis" Community Dentntistry and Oral Epidemiology;2, 159-170, ISSN 0301-5661, DOI [länk],

  Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Söderfeldt, Björn (2008) "Perceived social support in relation to work among Danish general dental practitioners in private practices" European journal of oral sciences;2, 157-163, ISSN 0909-8836, DOI [länk],

  Artiklar
  Hjalmers, Karin, Berthelsen, Hanne, Söderfeldt, Björn (2010) "Goda relationer och kvalitet viktigast för arbetsglädjen" Tandläkartidningen;12, s 74-76, ISSN 0039-6982, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Languilaire, Jean-Charles Emile, Muhonen, Tuija, Berthelsen, Hanne, Witmer, Hope, Lundsten, Jonas (red./ed.) | (2015) "COMMUNITY, WORK AND FAMILY : What are we talking about after 10 years?" 6th International Community work and Family Conference, (other) (PDF document) (application/pdf)

  Isidorsson, Tommy (red./ed.) | Berthelsen, Hanne, Lönnblad, Anneli, Hakanen, Jari, Søndergård Kristensen, Tage, Axtelius, Björn, Bjørner, Jakob Bue, Westerlund, Hugo (2014) "Cognitive interviewing used in the development and validation of Copenhagen Psychosocial Questionnaire in Sweden" (peer-review paper) 232-233, University of Gothenburg, ISBN 978-91-981195-5-8, (PDF document) (application/pdf)

  Sinervo, Timo, Laine, Marjukka, Pekkarinen, Laura (red./ed.) | Berthelsen, Hanne, Lönnblad, Anneli, Westerlund, Hugo, Søndergård Kristensen, Tage, Hakanen, Jari, Bjørner, Jakob Bue (2013) "A validation project of Copenhagen Psychosocial Questionnaire in Sweden" (paper) 42-43, National institute for health and welfare, ISBN 978-952-302-058-0, 978-952-302-059-7, ISSN 2323-363X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bergström, Kamilla, Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Ordell, Sven, Söderfeldt, Björn (2009) "Sustainable working life in human service work" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Berthelsen, Hanne, Pejtersen, Jan Hyld, Ordell, Sven, Söderfeldt, Björn (2009) "Measurement of trust in dentistry, the example of Sweden-Denmark" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Bergström, Kamilla, Söderfeldt, Björn, Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin (2009) "EXPLORING POSITIVE PERCEPTIONS OF DENTAL WORK IN SWEDEN AND DENMARK" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Berthelsen, Hanne, Söderfeldt, Björn, Pejtersen, Jan Hyld, Hjalmers, Karin, Bergström, Kamilla (2009) "DECISION AUTHORITY AMONG DENTISTS FROM DENMARK AND SWEDEN" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Berthelsen, H, Hjalmers, Karin, Söderfeldt, Björn (2007) "Collaboration among Danish dentists in private general practices" (peer-review paper) EADPH 2007 BELGIUM, 12TH Congress of the European Association of Dental Public Health, URL [länk],

  Rapporter
  Berthelsen, Hanne, Westerlund, Hugo, Søndergård Kristensen, Tage (2014) COPSOQ II : en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, 62, ISBN 978-91-978746-5-6, ISSN 0280-2783, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Edwards, K, Winkel, J (red./ed.) | Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Hakanen, Jari (2014) "Good work : the relations between social capital, influence at work and perceived quality of work" 15, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Berthelsen, Hanne, Söderfeldt, Björn, Hyld Pejtersen, Jan (2010) "A work-related community characterized of trust - dentistry in Sweden and Denmark."

  Winkel, Jørgen (red./ed.) | Bergström, Kamilla, Berthelsen, Hanne, Hjalmers, Karin, Ordell, Sven, Söderfeldt, Björn (2009) "Organizational affiliation and overall job satisfaction among Danish and Swedish dentists" 44, ISBN 978-87-7904-207-0, URL [länk],

  Winkel, Jørgen (red./ed.) | Berthelsen, Hanne, Söderfeldt, Björn, Bergström, Kamilla, Pejtersen, Jan Hyld, Hjalmers, Karin, Ordell, Sven (2009) "Decision Authority among Dentists from Denmark and Sweden" 45, ISBN 978-87-7904-207-0, URL [länk],

  Berthelsen, Hanne, Pejtersen, Jan Hyld, Söderfeldt, Björn (2009) "The use of COPSOQ measures in dentistry" COPSOQ2 workshop, Freiburg, Germany,

  Berthelsen, Hanne, Pejtersen, Jan Hyld, Hjalmers, Karin, Bergström, Kamilla, Söderfeldt, Björn (2008) "Work fulfilment in dentistry" p 21-22, The Nordic Network NOVO, NOVO symposium, Espoo, Finland, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledare av forskningsprojektet: Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet (2017-2019)FORTE: 3 220 000 kr

  Medansökare & ledare av delprojekt under programmet: Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer – Utveckling av proaktiva arbetsformer och metoder inom forskning, praktik och intervention (2017-2019) FORTE programanslag 9 000 000 kr.

  Ledare av forskningsprojektet: Arbete och hälsa bland första linjens vårdpersonal - validering och en ny bas för Copenhagen Psychosocial Questionnaire i Sverige (2013-2017) Finansiär: FORTE

  Ledare av forsknings- och utvecklingsprojektet: COPSOQ Sverige – en brygga mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor (2014-2017) Finansiär: AFA försäkring

blackbox blackbox
HANNE BERTHELSEN
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 4
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658570
photo of Hanne Berthelsen Hanne Berthelsen